Jeugdgezondheidszorg - Symposium

Terug naar selectie

Is dit normaal? masterclass over motorische ontwikkelingsstoornissen

dinsdag 18 januari 2022, online

Wij stellen uw mening op prijs, via deze link kunt u de evaluatie invullen: https://www.survio.com/survey/d/X4S6N8V6P9C2A9O8L

 

De ontwikkeling van kinderen gaat op de diverse domeinen, waaronder motoriek en cognitie, normaal gesproken vanzelf. Soms echter niet. Waar moet je als hulpverlener dan op letten? Wat zijn symptomen die kunnen helpen in de beslissing een kind door te sturen? Welke adviezen moet je geven? Wat is te behandelen en op welke manier?

In deze masterclass bespreken we veel voorkomende, motorische problemen en welke afwegingen je daarbij kan maken: verwijzen of niet, en waar naartoe? Welke nazorg kan je bieden na verwijzing? We lopen interactief en aan de hand van casuïstiek met video's de verschillende leeftijden van een kind door. Daarbij komen o.a. aan de orde asymmetrische bewegingen, weinig variatie in bewegen en bijzonderheden in tonus. Wat leid je af uit de grove maar ook fijne motoriek?

U leert de beelden van verschillende motorische, genetische en neurologische aandoeningen zoals spraaktaalachterstand, spasticiteit, tenengang, spierziekten en epileptiforme beelden makkelijker te herkennen. Wat is pluis en niet-pluis? Betere patroonherkenning zal voor kind en ouders leiden tot snellere diagnose en zo mogelijk behandeling. Ook is er aandacht voor het van Wiechenschema, de behandeling, met een vertaalslag naar het dagelijks leven van het kind en het gezin, en omgeving zoals school.

Het programma begint om 10.15 uur en eindigt circa 15.45 uur.

Datum dinsdag 18 januari 2022
Locatie livestream
Plaats online

Accreditatie

Toegekend door NVK, ABSG, Kwaliteitsregister V&V, VSR, ADAP, KRF-NL (4 pnt/Kinder, Algemeen, Vrije deel), Keurmerk Fysiotherapie (4 pnt). Bij gebleken belangstelling vanuit een andere discipline wordt accreditatie aangevraagd

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld voor online deelnemen bedraagt:

Arts/paramedicus € 239
Verpleegkundige € 219

Doelgroep

Jeugdartsen, artsen M&G, kinderartsen, jeugd- en kinderverpleegkundigen, verpleegkundig specialist, (kinder)oefentherapeuten, (kinder)fysiotherapeuten en (kinder)ergotherapeuten. Overige belangstellenden zijn uiteraard van harte welkom

Is dit normaal? masterclass over motorische ontwikkelingsstoornissen

dinsdag 18 januari 2022, online