Jeugdgezondheidszorg - Symposium

Terug naar selectie

Ziek van je omgeving?

vrijdag 4 februari 2022, online

Wij stellen uw mening op prijs, via deze link kunt u de evaluatie invullen: https://www.survio.com/survey/d/L3S0E6I1D8W1L1J8Q

 

Over de psychische weerbaarheid van een kind in zijn omgeving

Verhoogde psychische kwetsbaarheid ontstaat door een ongunstig samenspel van genen en omgevingsinvloeden. Kinderen met een verhoogde psychische kwetsbaarheid ontwikkelen zich minder vanzelfsprekend dan leeftijdsgenootjes. Ze raken gemakkelijker uit de pas, zijn minder weerbaar bij tegenslagen en ingrijpende gebeurtenissen, én vragen meer van hun omgeving. Maar als de omgeving een rol speelt in deze kwetsbaarheid, is deze omgeving dan wel zo vruchtbaar, hoopvol en ondersteunend? Omgevingsinvloeden zoals het oplopen van trauma, kwaliteit van het ouderschap, de gehechtheidsrelatie tussen ouder en kind, het bredere opvoed- en leefklimaat zijn naast de lichamelijke conditie van een kind namelijk bepalende factoren voor de mogelijkheid van een kind zich te ontwikkelen naar z’n eigen ontwikkelingspotentieel. Het wegen van deze factoren en de veranderbaarheid hiervan in relatie tot het kind in ontwikkeling, zijn heel belangrijk om tot goede interventies te komen. Kunnen we met elkaar binnen de mogelijkheden die we hebben in deze maatschappij, rekening houdend met de soms beperkende omgeving, deze kinderen (op)voeden?

In dit symposium staat het psychisch kwetsbare kind in zijn context centraal. Welke omgevingsinvloeden zijn er eigenlijk precies en met welke impact op het kind in ontwikkeling? Hoe kunnen we als maatschappij bijdragen aan het welzijn van de volwassenen van morgen? Een symposium met maatschappelijke relevantie, klinisch bruikbare lezingen en ruimte voor dialoog en reflectie.

Datum vrijdag 4 februari 2022
Locatie -
Plaats online

Accreditatie

Toegekend NVK, ABSG, LV POH GGZ, Kwaliteitsregister V&V, VSR, NVRG (5 pnt), SKJ (5,5 pnt), NIP (K&J)/NVO (OG) (herr 4,5 pnt/overig zie GAIA)

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 209

voor online deelnemen

Doelgroep

Kinderartsen, artsen M&G, jeugdartsen, jeugd- en kinderverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, praktijkondersteuners GGZ, orthopedagogen, psychologen, relatie- en gezinstherapeuten, leden sociale wijkteams, jeugdwerkers en overige geïnteresseerden

Ziek van je omgeving?

vrijdag 4 februari 2022, online