Medisch specialismen - Symposium

Terug naar selectie

Wet Verplichte GGZ - op weg naar de implementatie

18 januari 2019, Driebergen

Let op: datum en locatie zijn gewijzigd.

Het komende jaar staat in het teken van de voorbereidingen op de implementatie van de Wet Verplichte GGZ. Deze zal per 1 januari 2020 in werking treden en mede vanwege de complexiteit van de nieuwe wet, is het voor professionals in de GGZ van groot belang tijdig vertrouwd te raken met de inhoud.

Tijdens dit symposium krijgt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de Wet BOPZ en de consequenties hiervan voor de praktijk. Ook de relevante raakvlakken met de Wet Zorg en Dwang en de Wet Forensische Zorg komen aan bod.

Net als in het goed gewaardeerde eerdere symposium over dit onderwerp, bespreken we de belangrijkste thema’s in vier blokken:

  • Verplichte zorg in ambulante en klinische setting
  • Beter aansluiten bij de wensen van de patiënt en zijn familie
  • Belang van de openbare orde vs. belang van de patiënt
  • Patiënten die in aanraking zijn geweest met politie of justitie

Korte inleidingen en casusbesprekingen worden afgewisseld met discussies met experts, waarbij volop ruimte zal zijn voor interactie met de deelnemers. Daarbij gaat het steeds vooral om de vraag wat de Wet Verplichte GGZ concreet gaat betekenen voor u als professional in de GGZ.

Datum 18 januari 2019
Locatie Landgoed de Horst
Plaats Driebergen

Accreditatie

Toegekend door NVvP, FGzPt, VSR, NOvA en Kwaliteitsregister V&V (5 pnt)
Bij voldoende belangstelling wordt aanvullend accreditatie aangevraagd.

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 259
Bij inschrijven binnen 3 weken vóór de bijeenkomst: € 289

Doelgroep

Professionals in de GGZ: geneesheer-directeuren, psychiaters (i.o.), artsen, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, psychologen en ervaringsdeskundigen. Ook interessant voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten.

Let op: datum en locatie zijn gewijzigd.

Wet Verplichte GGZ - op weg naar de implementatie

Driebergen, 18-01-2019