Medisch-juridisch - Cursus

Terug naar selectie

Somatisatie - de complexe relatie tussen lichaam en geest

22 mei 2019, Ede

Somatisch-symptoom en aanverwante stoornissen

Diagnostiek, achtergronden, behandeling en gevolgen

De relatie tussen lichaam en geest houdt al eeuwen artsen, psychologen en filosofen bezig. Somatiseren, ofwel verlichamelijken, is een normaal menselijk verschijnsel, maar kan uitmonden in een psychische stoornis. Dan zijn bijvoorbeeld lichamelijke klachten erger of langduriger dan op grond van de onderliggende oorzaak te verwachten is.

De DSM 5 markeert een verandering in het denken over somatoforme stoornissen, die vanaf nu somatisch symptoomstoornis en aanverwante stoornissen heten. De wijziging betreft niet alleen de naamgeving, er zijn nogal wat consequenties voor diagnostiek en behandeling. De bedoeling is een duidelijker ordening met minder nadruk op het onderscheid begrepen en onbegrepen lichamelijke klachten en meer focus op de psychische factoren. Desondanks worden classificaties als SOLK, fybromyalgie en whiplash nog steeds gehanteerd en is er zelfs een zorgstandaard SOLK. Dat maakt dit veld tot een complexe materie.

Daarom deze nascholing waarin twee experts u bijscholen in dit interessante maar complexe veld waarin soma en psyche nauw samengaan. Ze gaan in op de diagnostiek en de bijbehorende verklaringsmodellen. Daarnaast is er uitgebreid aandacht voor de interventies die voortvloeien uit deze modellen, én voor de gevolgen op psychisch, sociaal en maatschappelijk vlak. Hierbij komen aan de orde de somatische symptoomstoornis, de ziekteangststoornis, de conversie- en de nagebootste stoornis met elk hun net wat afwijkende diagnostiek en behandeling. Dit alles wordt behandeld aan de hand van casuïstiek en beeldmateriaal, met voldoende ruimte om de valkuilen en hobbels te bespreken die u tegenkomt in uw praktijk.

De cursus begint om 12.45 uur (registratie en lunch vanaf 12.15 uur) en wordt rond 17.00 uur afgesloten.

Docenten
Prof. dr. Sako Visser, psycholoog en psychotherapeut; hoofd somatoforme stoornissen Pro Persona GGZ en hoogleraar gezondheidszorgpsychologie UvA
Dr. Michel Reinders, klinisch psycholoog; hoofd poli psychosomatiek en praktijkopleider GGZ inGeest, Amsterdam

Datum 22 mei 2019
Locatie ReeHorst
Plaats Ede

Accreditatie

Toegekend door ABSG, Kwaliteitsregister V&V, MfN en NOvA (4 pnt)

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 395

Doelgroep

Verzekerings- en bedrijfsartsen, advocaten, mediators, rechters en hun juridische ondersteuning en andere belangstellenden.

Somatisatie - de complexe relatie tussen lichaam en geest

Ede, 22-05-2019