Medisch-juridisch - Symposium

Terug naar selectie

Rumoer rond de forensische psychiatrie

28 november 2019, Lunteren

Steeds opnieuw vormt de werkwijze van de forensische psychiatrie voorpagina nieuws. De emoties lopen hoog op. Commissies constateren fouten in de informatieoverdracht, falende risico-inschatting en onvoldoende doortastende behandelaren. De samenleving en de politiek eisen dat de veiligheid van de samenleving voorop staat. Privacy van betrokkenen en beroepsgeheim van behandelaren moeten maar wijken. Echter, eenzijdige berichtgeving en versimpeling van de problemen doen geen recht aan het geheel van vaak tegenstrijdige belangen in deze complexe materie.

In deze expert meeting willen we het rumoer rond de forensische psychiatrie vanuit verschillende perspectieven benaderen en van gedachten wisselen over mogelijke oplossingsrichtingen. Onder voorzitterschap van Robbert Jan Verkes en met bijdragen van o.a.:
• Gerben Meynen en Johannes Bijlsma over de plek van de stoornis bij de beoordeling van gevaar
• Job Knoester over het perspectief van de verdachte
• Erik Masthoff over de behandelaar in het forensische veld
• Michiel van der Wolf over de wetgeving
• Yvo van Kuijk over de afwegingen van de rechter
• Korrie Louwes over de rol van de Inspectie
• Peter van der Laan over resocialisatie en informatie uitwisseling
• Joke Harte over risico taxatie
• en met discussie olv Merel van Dorp

Gezamenlijk willen we een constructieve beweging maken naar oplossingen en verbeteringen, in gesprek met elkaar én met u als deelnemer. 

Datum 28 november 2019
Locatie De Werelt
Plaats Lunteren

Accreditatie

wordt aangevraagd bij NVvP, FGzPt, NOvA; bij gebleken belangstelling wordt aanvullend accreditatie aangevraagd

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 349
Bij inschrijven binnen 3 weken vóór de bijeenkomst: € 379

Doelgroep

Professionals betrokken bij de forensische psychiatrie: staande en zittende magistratuur, advocaten, psychiaters, psychologen, beleidsmakers en medewerkers van forensisch psychiatrische en penitentiaire instellingen, reclassering, verslavingszorg, gemeentelijk instellingen en veiligheidshuizen; ook andere belangstellenden zijn van harte welkom

Rumoer rond de forensische psychiatrie

Lunteren, 28-11-2019