Medisch-juridisch - Cursus

Terug naar selectie

Uitval na een arbeidsconflict, ziek of niet?

woensdag 4 december 2019, Ede

Arbeidsongeschikt, arbeidsconflict, of ongeschikte arbeid?

Na jaren noeste arbeid hoort een werknemer dat hij eigenlijk onvoldoende functioneert. Hij wordt boos, heeft een hooglopende discussie met zijn leidinggevende, vertrekt en meldt zich enige uren later ziek.

Is in zo’n geval sprake van ziekte door een arbeidsconflict? Moet de werkgever het loon doorbetalen? En moet hij dat dan doen wegens ziekte van de werknemer, of omdat de werknemer door het conflict niet aan het werk kan? Kan de werkgever het loon weigeren als de werknemer niet op het werk verschijnt, zelfs als dit door het conflict komt? Draagt de mededeling van de bedrijfsarts dat sprake is van ‘situatieve ongeschiktheid’ bij aan een oplossing of schept dit alleen maar extra verwarring? En wat te denken van het advies dat ‘partijen er goed aan doen het gesprek aan te gaan’ of te ‘mediaten’? Vormen arbeidsconflicten een extra risico voor tuchtzaken?

Deze dag maakt u wegwijs in de medische en juridische valkuilen bij deze problematiek. Ervaren professionals uit de diverse betrokken disciplines belichten de verschillende aspecten van een ziekmelding na of in combinatie met een arbeidsconflict. Er is veel aandacht voor de praktische en arbocuratieve aspecten waar u mee te maken krijgt. En hoe verhoudt zich de nieuwe Richtlijn Conflicten in de werksituatie van de NVAB tot de STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten? Ook komen achtergronden en ontstaan van het probleem aan de orde, en mogelijkheden voor herstel. En we bespreken hoe u de lastige gesprekken in een dergelijke situatie zo rustig en effectief mogelijk kunt laten verlopen.

Natuurlijk is er ruimschoots gelegenheid ook uw eigen vragen en casuïstiek te bespreken met docenten en mede-cursisten, waardoor de praktische relevantie groot is.

Datum woensdag 4 december 2019
Locatie ReeHorst
Plaats Ede

Accreditatie

Toegekend door ABSG (5 pnt), NOvA (5 PO-pnt); aangevraagd bij Kwaliteitsregister V&V

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 495

Doelgroep

Bedrijfs- en verzekeringsartsen, advocaten (arbeidsrecht en sociale zekerheid), rechters en hun juridische ondersteuning, SMV en andere belangstellenden

Uitval na een arbeidsconflict, ziek of niet?

woensdag 4 december 2019, Ede