Medisch-juridisch - Symposium

Terug naar selectie

Rumoer rond de forensische psychiatrie 2020

donderdag 26 november 2020, centraal in Nederland

Expert meeting over constructief bewegen naar verbetering

Incidenten in de forensische psychiatrie krijgen veel media-aandacht, maar hebben ook enorme impact op organisaties, beleidsmakers en bestuurders. Wat doet het met je als behandelaar als er een incident plaatsvindt? Psychiater Regina Schipper maakte het mee vlak nadat ze in dienst trad bij forensisch psychiatrische kliniek Fivoor in Den Dolder: cliënt Michael doodde Anne Faber. Hoe ga je om met het gevoel dat je misschien iets over het hoofd gezien? Kan een team weer ‘gewoon’ aan het werk na een tijd?

De roep uit politiek en maatschappij na een incident is vaak: langdurig opsluiten. Uitleggen aan burgers waarom dat niet de oplossing is om de veiligheid van de samenleving te waarborgen, valt niet mee: luister naar Hans Gillissen, oud-burgemeester van Venraij, over de spagaat waarin burgemeesters zitten.

Welke maatregel humaan en te rechtvaardigen is én wat binnen Europa verschillen in uitkomsten zijn van detentie of behandeling voor patiënten en de samenleving, vertelt Birgit Völlm. Zij is hoogleraar forensische psychiatrie (Nottingham, nu Rostock) en plaatst de maatregelen en uitkomsten in Europees perspectief.

Advocaat Cees Korvinus, tot voor kort lid van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, geeft een kritische beschouwing over de ontwikkelingen rond het opleggen van tbs en andere maatregelen aan daders met een psychiatrische stoornis.

Verder: op welke manier is bezuinigen mogelijk als je behandelperspectief en veiligheid in het vizier houdt? Frank Candel, programmadirecteur forensische zorg bij het ministerie van Justitie en Veiligheid is betrokken bij het rapport dat in november 2020 uitkomt en deelt de kersverse scenario's op het congres.

Tijdens deze expertmeeting debatteren we over centrale en prangende vragen in de forensische psychiatrie met inbreng van bovengenoemde en andere wetenschappers, beleidsmakers en professionals. Vanuit verschillende perspectieven kijken we naar mogelijke oplossingen en wenselijke veranderingen.

Onder auspiciën van de afdeling Forensische psychiatrie van de NVvP en van de Vereniging van TBS-advocaten

Datum donderdag 26 november 2020
Locatie volgt
Plaats centraal in Nederland

Accreditatie

Wordt aangevraagd bij NVvP en FGzPt.
Geaccrediteerd door de Nederlandse Orde van Advocaten (PO-punten); certificaat voor advocaten wordt aan het einde van de dag uitgedeeld

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 365
Bij inschrijven binnen 3 weken vóór de bijeenkomst: € 395

Leden van de afdeling Forensische psychiatrie van de NVvP en van de Vereniging van TBS-advocaten komen in aanmerking voor een reductie van € 40

Doelgroep

Professionals betrokken bij de forensische psychiatrie: staande en zittende magistratuur, advocaten, psychiaters, psychologen, beleidsmakers en medewerkers van forensisch psychiatrische en penitentiaire instellingen, reclassering, verslavingszorg, gemeentelijk instellingen en veiligheidshuizen; ook andere belangstellenden zijn van harte welkom

Rumoer rond de forensische psychiatrie 2020

donderdag 26 november 2020, centraal in Nederland