Medisch specialismen - Cursus

Terug naar selectie

Eén jaar Wet verplichte GGZ

donderdag 4 februari 2021

Deze (online) cursus is volgeboekt, u kunt zich inschrijven voor 4 maart (kies deze datum in bovenstaande balk)

Jurisprudentie en casuïstiek

Eén jaar na de inwerkingtreding van de Wet verplichte GGZ is het tijd om een balans op te maken. Hoe gaat het met de uitvoering van de wet in de praktijk? In hoeverre biedt de jurisprudentie al meer inzicht in de wijze waarop de wet moet worden uitgelegd? En wat betekent dit voor de toepassing van de wet in de praktijk?

In deze masterclass staan we stil bij de actuele ontwikkelingen rondom de Wet verplichte GGZ. U krijgt een overzicht van de reparatiewetgeving. Vervolgens gaan we aan de hand van casuïstiek uitgebreid in op de belangrijkste jurisprudentie tot nu toe. Welke lessen en conclusies kunnen daaruit worden getrokken voor u als professional in de praktijk van de GGZ? Daarnaast besteden we uitgebreid aandacht aan de praktische uitwerking van de wet. Wat kunnen we leren van de goede voorbeelden die er zijn? En met name: hoe kunnen we ervoor zorgen dat de zorg voor de patiënt uiteindelijk verbetert? 

Aan de orde komen onder andere:
• Procedures crisismaatregel en zorgmachtiging
• Medische verklaring
• Opschaling en afschaling van verplichte zorg
• Rekening houden met wensen en voorkeuren van de patiënt
• Samenwerking met ketenpartners
• Samenloop met de Wzd, Wfz en WGBO

Zo bent u in één dag helemaal op de hoogte van de laatste inzichten en ontwikkelingen. Basiskennis van de Wet verplichte GGZ wordt verondersteld. 

Aanvang 10.00 uur, afsluiting rond 16.00 uur

Docent
Mr.dr. Emke Plomp, psychiater bij Altrecht Acute Psychiatrie en juridisch adviseur bij Psycholex, gezondheidsrechtelijke advisering en nascholing

Datum donderdag 4 februari 2021

Accreditatie

Geaccrediteerd door NVvP en VSR (5 pnt)

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 365

Doelgroep

Primair voor geneesheer-directeuren, psychiaters (i.o.), verpleegkundig specialisten GGZ, medewerkers van het bureau geneesheer-directeur of de Wvggz-administratie, klinisch psychologen, GZ-psychologen, leidinggevenden en andere professionals die zich in de praktijk met de Wvggz bezighouden

Deze (online) cursus is volgeboekt, u kunt zich inschrijven voor 4 maart (kies deze datum in bovenstaande balk)

Eén jaar Wet verplichte GGZ

donderdag 4 februari 2021