Medisch specialismen - Cursus

Terug naar selectie

2,5 jaar Samenloop Wvggz - Wzd

donderdag 9 juni 2022, Driebergen

Laat u bijpraten over de actuele ontwikkelingen

Inmiddels 2,5 jaar na de inwerkingtreding van de Wet verplichte GGZ (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) is er al veel ervaring opgedaan met de onvrijwillige behandeling van patiënten met gecombineerde problematiek (zowel een psychiatrische stoornis als een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening) en ‘gelijkgestelde aandoeningen’.

In veel regio’s zijn er allerlei nieuwe samenwerkingen ontstaan. In de jurisprudentie is er meer duidelijkheid gekomen over vragen zoals wanneer welke wet van toepassing is, wie de medische verklaring mag opstellen en in hoeverre patiënten tijdelijk op het ‘verkeerde’ bed mogen verblijven. De wettekst is verder aangescherpt en in de wetsevaluatie zijn voorstellen gedaan voor nieuwe wijzigingen. Hoog tijd dus om de balans op te maken.

In deze masterclass wordt u bijgepraat over al deze actuele ontwikkelingen op de grens tussen beide wetten. Wat is er inmiddels bekend op basis van de jurisprudentie? Welke wetswijzigingen zijn er en komen er waarschijnlijk nog aan? Maar ook: Wat kunnen we leren van de goede voorbeelden die er inmiddels zijn? Hoe kunnen we er in de praktijk voor zorgen dat patiënten zoveel mogelijk op de juiste plek behandeld worden?

Aan de orde komen de laatste ontwikkelingen met betrekking tot:

  • Medische verklaring
  • Bepalen van de zorgbehoefte
  • Gelijkgestelde aandoeningen
  • Beddenproblematiek
  • Overplaatsing tussen Wvggz- en Wzd-accommodaties
  • Samenwerking tussen GGZ- en VG/PG-professionals

Zo bent u in één dag weer helemaal op de hoogte! Omdat de groepsgrootte beperkt is, is er uitgebreid ruimte voor discussie en vragen. Basiskennis van beide wetten wordt verondersteld. 

Aanvang 10.00 uur (registratie en ontvangst vanaf 09.30 uur), afsluiting rond 16.00 uur.

Docent
Mr.dr. Emke Plomp, psychiater en gezondheidsjurist / juridisch adviseur, PSYCHOLEX

Datum donderdag 9 juni 2022
Locatie Landgoed de Horst
Plaats Driebergen

Accreditatie

Toegekend door NVvP, ABC1 (SO) en VSR (5 punten); bij voldoende belangstelling wordt aanvullend accreditatie aangevraagd

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 495

Doelgroep

Geneesheer-directeuren, psychiaters, specialisten ouderengeneeskunde, klinisch geriaters, AVG, klinisch en GZ-psychologen, verpleegkundig specialisten, (sociaal psychiatrisch) verpleegkundigen, Wzd-functionarissen, medewerkers Wvggz-/Wzd-administratie, juristen, leidinggevenden en anderen die zich met Wvggz en Wzd bezighouden

2,5 jaar Samenloop Wvggz - Wzd

donderdag 9 juni 2022, Driebergen