Medisch specialismen - Symposium

Terug naar selectie

Behandeling van SOLK en persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen

dinsdag 26 maart 2019, Gilze

Zinvol of zinloos?

Op oudere leeftijd krijgt men vaak (grote) problemen met het aanpassen aan veranderende (leef)omstandigheden en het functioneren van alledag. De kans op ontregeling van het hele systeem, lichamelijk, psychisch en sociaal, neemt fors toe.

SOLK presenteert zich als reële klachten en komt soms voor in combinatie met een lichamelijke aandoening. Het verhoogde risico op zowel somatische alsmede psychiatrische aandoeningen binnen deze groep patiënten vereist een multidisciplinaire aanpak. Maar vergt ook extra aandacht om de regie te houden en te voorkomen dat verschillende medisch specialisten achter elkaar worden geconsulteerd.

Dit symposium, met sprekers uit de wereld van de (psychosomatische) fysiotherapie, (ouderen)psychiatrie, neurologie en psychotherapie, gaat over de verklaringsmodellen en mogelijkheden om deze mensen te helpen, behandelen en/of begeleiden.

Datum dinsdag 26 maart 2019
Locatie Van der Valk
Plaats Gilze

Accreditatie

Toegekend door ABC1 (specialist ouderengeneeskunde en huisarts), Keurmerk Fysiotherapie, Kwaliteitsregister V&V, VSR, NVvPO en FGzPt (4 pnt); aangevraagd bij NIP

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt

Arts € 165,-
Niet-arts € 140,-

Bij inschrijven binnen 3 weken voorafgaand aan de bijeenkomst wordt het inschrijfgeld met €30,- verhoogd

Doelgroep

Specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen, geriaters, praktijkondersteuners, leden sociale wijkteams, fysiotherapeuten, psychologen en andere zorgprofessionals

Behandeling van SOLK en persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen

dinsdag 26 maart 2019, Gilze