Medisch specialismen - Symposium

Terug naar selectie

Neurologie en psychiatrie bij de oudere mens 2019

10 en 11 oktober 2019, Driebergen

Op het grensvlak van neurologie en psychiatrie

Neurologie en psychiatrie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Tijdens deze editie gaan we daarom samen kijken naar de mogelijkheden voor een integrale aanpak bij een hersenziekte zoals depressie of MS, danwel schizofrenie of epilepsie, danwel Parkinson of functionele bewegingsstoornissen. Er kunnen uiteraard diverse invalshoeken gekozen worden. Echter, in alle gevallen is sprake van een disfunctionerend brein, met implicaties voor ratio en gevoel, voor ‘motion’ en ‘emotion’. 

De integrale aanpak door neuroloog en psychiater kan verder worden verbeterd. Zij functioneren nog te vaak op eilandjes, zonder elkaar laagdrempelig te betrekken bij de behandeling van deze ziektebeelden. Tijdens de diverse voordrachten wordt daarom verbinding gelegd tussen schizofrenie en inflammatie, tussen Parkinson en psychose, tussen MS en cognitie, en tussen functionele bewegingsstoornissen en verstoorde cerebrale netwerken. In de hoop dat dit zal leiden tot betere samenwerking in de toekomst.

PS Ook dit jaar weer een boeiende masterclass op donderdagavond.

Overnachten
Indien gewenst, kunt u een kamer reserveren in de Horst. U dient hiertoe evenals voorgaande jaren rechtstreeks contact op te nemen met de locatie via email receptielandgoeddehorst@debaak.nl of telefoonnummer 0343-556455.

Datum 10 en 11 oktober 2019
Locatie Landgoed de Horst
Plaats Driebergen

Accreditatie

Geaccrediteerd door ABC1 (Verenso), NVN, NVvP, VSR en NVKG (do 2 pnt/vrij 5 pnt)

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt:

€ 345,- voor 10 oktober (incl. dinerbuffet) en 11 oktober
€ 265,- voor 11 oktober

Bij inschrijven binnen 3 weken vóór de bijeenkomst wordt het inschrijfgeld met € 30,- verhoogd.

Doelgroep

Neurologen, (ouderen)psychiaters, specialisten ouderengeneeskunde, geriaters en zij die hiervoor in opleiding zijn. Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom

Neurologie en psychiatrie bij de oudere mens 2019

10 en 11 oktober 2019, Driebergen