Medisch specialismen - Regionale scholing

Terug naar selectie

Contact over de laatste levensfase!

donderdag 6 juni 2019, Amersfoort

Regionaal transmuraal overleg over Advance Care Planning

Wel of niet insturen, reanimeren, beademen, naar de intensive care? Lastige vragen, zeker in acute situaties. In de regio Amersfoort vinden professionals uit 1e én 2e lijn het belangrijk om samen met de patiënt en zijn directe omgeving de behandelwensen rondom het levenseinde tijdig bespreekbaar te maken. We willen ervoor zorgen dat dit essentiële gesprek er niet bij inschiet. Dat er met elkaar wordt afgestemd wie het initiatief neemt: de huisarts of de specialist. En wanneer de specialist ouderengeneeskunde in consult kan worden gevraagd. Kortom: hoe eerste en tweede lijn zorg rondom het levenseinde met elkaar afstemmen.

Een initiatief van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Verenso, WDHMN en SCEM.

Datum donderdag 6 juni 2019
Locatie Wijkcentrum het Klokhuis
Plaats Amersfoort

Accreditatie

Toegekend door ABAN (3 punten)

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt € 149

Doelgroep

Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, SEH-artsen, intensivisten, longartsen, oncologen, neurologen, cardiologen, geriaters, arts-assistenten, en andere geïnteresseerden

Contact over de laatste levensfase!

donderdag 6 juni 2019, Amersfoort