Medisch specialismen - Symposium

Terug naar selectie

Ouderen op de spoed - Zo doe je het goed

27 september 2019, Driebergen

Help, alweer een oudere op de spoed!
Oudere patiënten komen binnen met vaak een complexe zorgvraag. Heel ingewikkeld hoeft dat niet te zijn. Als SEH-professional hoef je niet alles van geriatrie te weten. De kunst is te weten: waar ligt de grens? Welke kennis en vaardigheden moet ik wel hebben, en welke niet? Wat moet nu op de spoed gebeuren, en wat kan beter op de afdeling, de poli of in het verzorgingshuis gebeuren? Wanneer is helemaal niet behandelen de beste keuze? En hoe organiseren we een goede afstemming tussen spoed- en overige zorg in ons ziekenhuis en in de regio?

Wilt u twitteren over deze bijeenkomst gebruik dan #ouderenopdespoed

Experts uit de spoedeisende zorg en de ouderengeneeskunde nemen u mee in de wereld van de oudere op de SEH. U komt erachter wat u wel – of juist niet hoeft te weten over zaken als kwetsbaarheid, verwardheid, botbreuken bij ouderen en polyfarmacologie. En het belang van het goede gesprek tussen professionals onderling en tussen de professionals, patiënt en familie.

Maar hoe organiseer je het dan? Goede voorbeelden komen uit Nijmegen en Deventer. Daar is de samenwerking tussen SEH, andere afdelingen en instellingen buiten het ziekenhuis zo ingericht dat ouderen snel en soepel door de SEH worden geleid. Want dat is het doel: optimale samenwerking, zodat ouderen zo kort mogelijk op de drukke, onrustige spoedeisende hulp hoeven te blijven. Naast de voordrachten is er natuurlijk ook veel ruimte voor uw eigen vragen.

Laat deze kans niet lopen om grip te krijgen op de oudere SEH-patiënt!

Het programma begint om 09.30 uur (ontvangst en registratie vanaf 09.00 uur) en eindigt circa 16.30 uur.

Datum 27 september 2019
Locatie Landgoed de Horst
Plaats Driebergen

Accreditatie

Aangevraagd bij NVSHA, NVSHV, NVKG, ABC1 (Verenso), NAPA, VSR en Kwaliteitsregister V&V

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt

Arts € 209
Overige € 189

Bij inschrijven en betalen binnen 3 weken voorafgaand aan de bijeenkomst wordt het inschrijfgeld met € 30 verhoogd.

Doelgroep

SEH-arts (i.o.), SEH-verpleegkundige, ambulancemedewerker, afdelingsmanager SEH, kwaliteitsfunctionaris, physician assistant SEH, verpleegkundig specialist, specialisten ouderengeneeskunde en geriaters. Overige belangstellenden zijn eveneens van harte welkom

Ouderen op de spoed - Zo doe je het goed

Driebergen, 27-09-2019