Medisch specialismen - Symposium

Terug naar selectie

Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen: nieuwe aandachtsgebieden

donderdag 3 december 2020, Ede

Klik op de link voor het invullen van de evaluatie: https://www.survio.com/survey/d/A9C5X1F5J2F5V7J4F

 

Van existentieel tot crimineel

Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen zijn een sterk groeiend aandachtsgebied in de geestelijke gezondheidszorg. De afgelopen jaren is, onder meer doordat topklinische en kenniscentra flink geïnvesteerd hebben in deze doelgroep, een aanzienlijke verbetering van diagnostiek en behandeling bereikt. Niettemin doen zich ook nieuwe aandachtsgebieden voor die sterk verweven zijn met persoonlijkheidspathologie op latere leeftijd, zoals voltooid leven, somatische preoccupatie, persoonlijkheidsverandering, psychotrauma, polyfarmacie en ouderencriminaliteit.

Zo hebben ouderen met persoonlijkheidsstoornissen vaak meer moeite zich aan te passen aan lichamelijke achteruitgang of verlies van naasten. Dit kan leiden tot een persisterende doodswens. Hoe komt dit en hoe kunnen we patiënten bijstaan als ze niet meer willen leven? Als gevolg van disfunctionele coping kan persoonlijkheidspathologie ook somatische preoccupatie en polyfarmacie veroorzaken, met als resultaat een fors appèl op hulpverleners in de gezondheidszorg. Hoe ga je hiermee om en welke behandeling kun je inzetten? Als differentiaal diagnostisch een persoonlijkheidsverandering door een somatische aandoening uitgesloten is, staat dan het doelgericht manipulatief gedrag zo op de voorgrond dat eerder gedacht moet worden aan psychopathie? Zijn psychotrauma’s in de vroege jeugd wellicht de oorzaak van persoonlijkheidspathologie bij ouderen? Of worden eerdere psychotrauma’s als gevolg van verlieservaringen opnieuw geactualiseerd?

De sprekers, allen expert binnen een specifiek aandachtsgebied van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen. Ze beantwoorden deze vragen met behulp van (differentiaal)diagnostiek en behandelinterventies, bezien vanuit zowel wetenschappelijk als praktijkgericht perspectief. De sessies zijn plenair, zodat we met elkaar de thema’s kunnen bediscussiëren en vertalen naar verschillende gebieden in de gezondheidszorg.

De dag wordt voorgezeten door de symposiumcommissie prof.dr. Bas van Alphen, hoogleraar klinische ouderenpsychologie en dr. Sjacko Sobczak, ouderenpsychiater. Beiden zijn verbonden aan het topklinisch centrum voor ouderen met persoonlijkheidsstoornissen, Mondriaan GGz.

Datum donderdag 3 december 2020
Locatie Pathé
Plaats Ede

Accreditatie

Toegekend door FGzPt (7 pnt), NIP (6 pnt), ABC1 (Cluster 1), NVKG, NVvP, NVP, VSR en Kwaliteitsregister V&V (5 pnt)
Bij voldoende belangstelling uit een discipline wordt aanvullend accreditatie aangevraagd

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 209
Bij inschrijven binnen 3 weken vóór de bijeenkomst: € 239

Doelgroep

(Ouderen)psychiaters, klinisch (neuro)psychologen, eerstelijnspsychologen, psychotherapeuten, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, specialisten ouderengeneeskunde, geriaters, internisten in de ouderenzorg, huisartsen, artsen indicatie en advies, SCEN artsen, neurologen

Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen: nieuwe aandachtsgebieden

donderdag 3 december 2020, Ede