Paramedisch - Symposium

Terug naar selectie

8e Multidisciplinair Voorjaarssymposium Parkinson Amsterdam UMC

donderdag 6 februari 2020, Amsterdam

Cognitieve en neuropsychiatrische klachten bij Parkinson

Tijdens deze alweer 8e editie staat de vraag centraal hoe u uw behandeling aanpast aan de aanwezigheid van cognitieve stoornissen. Neuroloog Rob de Bie vangt het avondprogramma aan met een college over het dilemma of gedragsproblemen een contraindicatie zijn voor deep brain stimulation of juist reden voor een operatie. Hij leert u hoe om te gaan met cognitieve stoornissen en behandelingen met Duodopa en apomorfine. U luistert naar een ervaringsdeskundige die vertelt over de periode voor én na DBS.

In het tweede blok neemt u als paramedicus, psycholoog, maatschappelijk werker en verpleegkundige deel aan:
A: Cognitieve stoornissen bij Parkinson en de implicaties voor de zorgprofessional
Prof.dr. Henk Berendse geeft u een kort overzicht van de huidige medicamenteuze behandelingen gevolgd door veelbelovende nieuwe therapieën.

En als arts volgt u in het tweede blok de sessie:
B: Medicamenteuze behandeling in een gevorderd stadium
Prof.dr. Odile van den Heuvel beantwoordt al uw praktische vragen over responsfluctuaties, medicamenteuze adviezen bij niet-motorische klachten en hallucinaties bij dopamine-agonisten.

Zorg dat u er bij bent, zodat u als zorgverlener vragen van patiënten beter kunt beantwoorden.

Datum donderdag 6 februari 2020
Locatie Aristo Meeting Center
Plaats Amsterdam

Accreditatie

Toegekend door ABC1 (SO, huisartsen), Keurmerk Fysiotherapie, KNGF (vrije deel, algemeen), ADAP, VSR en Kwaliteitsregister V&V (3 pnt).
Psychiaters, revalidatieartsen en geriaters ontvangen de accreditatie-uren via de regel ‘25% van de nascholing behalen buiten het eigen vakgebied
Bij voldoende belangstelling uit een discipline wordt aanvullend accreditatie aangevraagd

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 109
Bij inschrijven binnen 3 weken vóór de bijeenkomst: € 129

Doelgroep

Fysio-, ergo- en oefentherapeut, geriater, specialist ouderengeneeskunde, huisarts, diëtist, logopedist, psycholoog, maatschappelijk werker, verpleegkundig specialist en verpleegkundige

8e Multidisciplinair Voorjaarssymposium Parkinson Amsterdam UMC

donderdag 6 februari 2020, Amsterdam