Medisch specialismen - Symposium

Terug naar selectie

Kinderarts en dermatoloog: samen bereiken we meer!

vrijdag 22 januari 2021, Baarn

Nieuwe datum, verplaatst van 28 mei 2020

De huid is hét orgaan dat synoniem staat voor contact. En dus is contact wederom een cruciale pijler op onze vierde Landelijke Kinderdermatologiedag. Contact tussen kinderartsen en (kinder)dermatologen, om precies te zijn. Zij bekijken immers vanuit hun kennis en kunde kinderen met een eigen perspectief. De voorgaande Landelijke Kinderdermatologiedagen scoorden meer dan een 8. U was uitermate tevreden! Een grote uitdaging voor ons om dat resultaat minimaal te evenaren.

Optimale zorg vraagt om het onderling delen van kennis; om het benutten van elkaars kracht! Maar hoe? Wanneer is het nodig om de ander in te schakelen? Welke problemen kun je als kinderarts zelf afhandelen, wanneer verwijs je? Wanneer ga je als (kinder)dermatoloog te rade bij de kinderarts? Hoe organiseer je de onderlinge communicatie? Wat werkt goed, wat kan iets beter?

De dag staat in het teken van (soms lastige) onderwerpen uit de praktijk. Denk aan tumoren die je niet wilt missen, of het herkennen en de aanpak van immuundeficiënties.

In de dagelijkse praktijk heeft iedereen vooral last van dingen die schuren. Daar is de meeste winst te behalen! Bijzonder aan deze dag is dat de zaal mede leidend is: door ter plekke input aan te dragen. Deze interactie garandeert dat prangende vragen daadwerkelijk aan bod komen. Op de vroege ochtend beginnen we met een speciaal thema voor de dermatoloog, vanaf 10.30 uur is het programma voor u beiden.

U kunt in elk geval rekenen op wederom een uitdagend programma samengesteld door:

  • Prof.dr. Suzanne Pasmans, (kinder)dermatoloog, Erasmus MC, Rotterdam; bestuurslid domeingroep Kinderdermatologie NVDV
  • Dr. Anne-Moon van Tuyll van Serooskerken, dermatoloog, HagaZiekenhuis Den Haag; bestuurslid domeingroep Kinderdermatologie NVDV
  • Drs. Els de Jonge, dermatoloog, UMC Utrecht; bestuurslid domeingroep Kinderdermatologie NVDV

Datum vrijdag 22 januari 2021
Locatie Congrescentrum Drakenburg
Plaats Baarn

Accreditatie

Toegekend door NVDV (6 pnt), NVK en VSR (5 pnt);

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 209
Bij inschrijven binnen 3 weken vóór de bijeenkomst: € 239

Doelgroep

(Kinder)dermatologen, kinderartsen en verpleegkundig specialisten

Nieuwe datum, verplaatst van 28 mei 2020

Kinderarts en dermatoloog: samen bereiken we meer!

vrijdag 22 januari 2021, Baarn