Jeugdgezondheidszorg - Symposium

Terug naar selectie

AJN NVK Dag 2020

donderdag 17 december 2020, Ede

Nieuwe datum, verplaatst van 19 juni

De jeugdarts en kinderarts delen een gezamenlijke passie maar ook verantwoordelijkheid voor het kind en diens gezondheid. Vanuit hun eigen kennis en kunde bekijken zij kinderen van 0-19 jaar. Zij vinden elkaar steeds beter in de zorg voor het individuele kind. Om de samenwerking nog verder te optimaliseren, organiseren de beroepsverenigingen AJN en NVK ook dit jaar dit symposium op donderdag 17 december. Samen maken zij zich sterk voor een gezonde jeugd voor alle kinderen. Deze editie beleven wij ons eerste lustrum! Voor de vijfde keer treffen wij elkaar, een teken van succes en tevredenheid!

Ook nu staat het symposium in het teken van onderwerpen die uit de praktijk gegrepen zijn en waar jeugd- en kinderartsen dagelijks in hun spreekkamer mee te maken hebben. Zoals verschillende longgeluiden die men hoort bij (jonge) kinderen: zijn ze ziek of gezond? Moeten ze wel of niet verwezen worden naar de kinderarts? Kleine kinderchirurgische aandoeningen komen aan bod: van tongriempje en navelbreuken tot pectus carinatum/excavatum. Ook is er deze dag aandacht voor kinderen met een ontwikkelingsstoornis, een interessant, uitdagend en veelvoorkomend probleem in beider spreekkamers. Een ‘nieuwe’ uitdaging vormt het (recreatief) gebruik van lachgas: kan het veilig of moeten we dit toch willen verbieden? En hoe krijgen we prikken kindvriendelijker met de kennis die we nu hebben?

Binnenkort wordt de mogelijkheid tot inschrijven open gezet. U kunt al wel vast een kijkje nemen in het aangepaste programma (zie PDF).
Wij hopen van harte u in december te ontmoeten!

Henrike ter Horst, jeugdarts KNMG, AJN Jeugdartsen Nederland
Anne Custers, kinderarts sociale pediatrie, MUMC+
Roos van der Plas, kinderarts, UMC Amsterdam locatie VUmc
Inge Tissen, arts M&G, GGD Limburg-Noord

P.S. U kunt als jeugdarts ook het dagprogramma van het NVK Congres op woensdag 16 december bijwonen, accreditatie wordt aangevraagd.

Datum donderdag 17 december 2020
Locatie De Reehorst
Plaats Ede

Accreditatie

Toegekend door ABSG (5 pnt); aangevraagd bij NVK, VSR en Kwaliteitsregister V&V

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt:
AJN-dagprogramma 17 december € 140
NVK-dagprogramma 16 december (ook voor jeugdartsen) € 140

Voor kinderartsen en NVK-lid geldt de inschrijfprijs:
NVK-avondprogramma € 100
NVK-dagprogramma € 195

Bij inschrijving na 25 november worden € 50,- administratiekosten per persoon in rekening gebracht.

Doelgroep

Jeugdartsen, artsen M&G, kinderartsen, jeugd- & kinderverpleegkundigen en overige professionals in de zorg rond kind en jeugd. Tevens zijn zij die hiervoor in opleiding zijn en overige belangstellenden uit Nederland en Vlaanderen van harte welkom

Nieuwe datum, verplaatst van 19 juni

AJN NVK Dag 2020

donderdag 17 december 2020, Ede