Medisch specialismen - Symposium

Terug naar selectie

Psychotraumatisering 2020

donderdag 1 oktober 2020, Ede

Zoals u van ons gewend bent, zullen ook tijdens deze 8e landelijke studiedag topwetenschappers en -clinici de nieuwste inzichten op het gebied van stress en trauma bespreken vanuit wetenschap en praktijk. Bovendien zal schrijfster Griet Op de Beeck ons vertellen over haar visie op trauma en therapie. 

Dr. Christiaan Vinkers begint de dag met een lezing over zijn recente spectaculaire onderzoek waaruit blijkt dat epigenetische veranderingen aan het DNA, onstaan door oorlogstrauma, kunnen herstellen door geslaagde psychotherapie. Dr. Sjacko Sobzcak spreekt vervolgens over PTSS als risicofactor op het ontwikkelen van dementie. Ook gaat ze in op het stellen van de diagnose PTSS bij mensen met dementie, hoe vaak de aandoeningen samen voorkomen en mogelijke onderliggende neurobiologische mechanismen die de associatie begrijpelijk maken.

Drs. Anne Marsman praat ons bij over onderzoek naar de impact van vroegkinderlijk trauma, de lange termijn gevolgen op psychische en somatische gezondheid en de implicaties hiervan voor de behandeling. Prof.dr. Frank Koerselman eindigt de ochtend met een bijdrage over de klinisch belangrijke vraag of we mensen met PTSS die in een juridische procedure gewikkeld zijn wel in behandeling moeten nemen. We weten immers dat, tijdens de juridische strijd, de neiging van patiënten om op te knappen niet groot is. Maar als we deze mensen niet moeten behandelen, hoe moeten we dan wel met ze omgaan?

In de middag bespreekt dr. Lotte Hendriks ontwikkeling en evaluatie van de kortdurende intensieve exposure behandeling voor mensen met complexe PTSS. Deze behandelvorm is ontwikkeld omdat in de klinische praktijk gezien werd dat de toegankelijkheid van traumagerichte behandelingen voor deze groep niet optimaal was. Prof. dr. Geert Smid vertelt over het herkennen, diagnosticeren en behandelen van traumatische rouw. De kans hierop is verhoogd bij verlies in een gewelddadige context of door niet-natuurlijke doodsoorzaken. Dr. Pim Scholte zal het ‘waarom, hoe en door wie’ bespreken van de behandeling van oorlogsvluchtelingen met psychische klachten die in Nederland zijn aangekomen en de ondersteuning van getroffen populaties ter plekke.

De dag wordt afgesloten met een lezing van schrijfster Griet Op de Beeck. Zij is met vertraging gaan geloven in de maakbaarheid van de mens, en zo werd ze ‘pleitbezorger van monsters in de ogen kijken, van tapijten optillen en heel goed bestuderen wat daar allemaal onder is gekropen, van confrontaties aangaan met het verleden, hoe heftig die ook mogen zijn’. Ze is, met andere woorden, groot voorstander van therapie, met professionals die niet bang zijn.

Datum donderdag 1 oktober 2020
Locatie Pathé
Plaats Ede

Accreditatie

Toegekend door FGzPT, VEN, NVP (6 pnt) en NVvP (5 pnt); aangevraagd bij NIP

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 239
Bij inschrijven binnen 3 weken vóór de bijeenkomst: € 269

Doelgroep

Psychiaters, (klinisch, neuro- en GZ-)psychologen, psychotherapeuten

Psychotraumatisering 2020

donderdag 1 oktober 2020, Ede