Medisch specialismen - Symposium

Terug naar selectie

NVK Congres 2020

16 en 17 december 2020, Ede

Nieuwe data, verplaatst van 17 - 19 juni

Als arts dragen we een grote verantwoordelijkheid. Het leven van onze patiënten ligt - soms letterlijk - in onze handen. Maar ook de minder acute zorg vraagt veel van ons. Werken in de zorg vraagt om continue samenwerking en afstemming. Werken in de zorg betekent ook een leven lang leren. Hoe doen we dit allemaal? Hoe houden we onze patiënten - en niet te vergeten onszelf - gezond en in balans?

Binnenkort volgt meer informatie en wordt de mogelijkheid tot inschrijven open gezet. U kunt al wel vast een kijkje nemen in het aangepaste programma (zie PDF).

Wij hopen van harte u in december te ontmoeten!

Datum 16 en 17 december 2020
Locatie De Reehorst
Plaats Ede

Accreditatie

Woensdag 16 december: aangevraagd bij NVK, VSR, Kwaliteitsregister V&V
Donderdag 17 december: aangevraagd bij NVK, VSR, Kwaliteitsregister V&V

Donderdag 17 december: tevens accreditatie aangevraagd bij ABSG (AJN)

Inschrijfgeld

  NVK-leden Gereduceerd* Niet-leden
1. Volledig programma 
    incl. sociaal programma
€ 410 € 315 € 600
2. Dagprogramma 16-12 € 195 € 140 € 280
3. Avondprogramma 16-12 NVK € 100 € 100 € 100
4. Dagprogramma 17-12 € 195 € 140 € 280

Bij inschrijving na 25 november worden € 50,- administratiekosten per persoon in rekening gebracht.

*Inschrijfgelden voor NVK senior- en juniorleden, AIOS, ANIOS, studenten, SLAMmers, jeugdartsen, SEH-artsen en verpleegkundigen

Doelgroep

Kinderartsen en zij die hiervoor in opleiding zijn

Nieuwe data, verplaatst van 17 - 19 juni

NVK Congres 2020

16 en 17 december 2020, Ede