Medisch specialismen - Symposium

Terug naar selectie

Angst-, dwangstoornissen, PTSS en depressie bij ouderen

donderdag 20 mei 2021, online

Wij stellen uw feedback op prijs, via deze link kunt u de evaluatie invullen: https://www.survio.com/survey/d/M9G7U8W9E3A7F5F9Y

 

Het aantal mensen ouder dan 65 jaar zal de komende 10 jaar met meer dan een miljoen toenemen tot 4,2 miljoen. Vooral het aantal mensen boven de 80 jaar stijgt sterk, van 0,8 miljoen naar 1,2 miljoen in 2030. Dit legt een grote druk op de gezondheidszorg, ook als het gaat om de behandeling van ouderen met angst-, dwangstoornissen, PTSS en depressie. Voor deze stoornissen zijn effectieve behandelingen beschikbaar, maar boven de leeftijd van 65 jaar daalt het aantal verwijzingen voor gerichte behandeling naar zowel de generalistische basis GGZ als de specialistische GGZ sterk: circa 50-75% vergeleken met de groep 18-65 jaar.

Dit komt deels door het minder goed herkennen van deze problematiek wanneer mensen ouder worden, maar ook vanwege vooroordelen bij zowel zorgverleners als patiënten zelf en hun sociale omgeving dat het minder zinvol is om op oudere leeftijd deze stoornissen gericht te behandelen. Maar ook de beschikbaarheid van behandelaren die zich hebben bekwaamd in het toepassen van psychologische interventies is geringer ten opzichte van de groep 18-65 jarigen. Dit symposium wil daarom een lans breken voor meer professionele aandacht voor de groep ouderen met angststoornissen en depressies.

Tijdens deze dag leert u meer over de verschillen en overeenkomsten bij angst en depressie tussen de leeftijdsgroepen 18-65 jaar en 65+. Daarnaast wordt u meegenomen in de behandeling van angst- en dwangstoornissen, PTSS en depressie alsmede de mogelijkheden voor medicatie en psychotherapie. In de middag worden verschillende workshops aangeboden over schematherapie, life review therapie, klinische besluitvorming bij behandeling en kwetsbaarheid en psychologische behandeling. Tot slot krijgt u meer informatie over co-morbiditeit en dan met name de relatie tussen angst/depressie en persoonlijkheid.

Online
Gezien de actuele coronamaatregelen vindt dit symposium online plaats. De workshops worden in break-out sessies met beperkte groepsgrootte gehouden. Toegekende accreditatie is eveneens geldig voor de online versie. Hiertoe zijn interactieve momenten opgenomen in het programma.

 

Datum donderdag 20 mei 2021
Locatie -
Plaats online

Accreditatie

Toegekend door FGzPt, NVP en NIP (6 pnt) en ABC1, NVvP (5 pnt); bij gebleken belangstelling wordt aanvullend accreditatie aangevraagd

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 239

Doelgroep

(GZ- en klinisch) psychologen, psychiaters, psychotherapeuten, specialisten ouderengeneeskunde; ook interessant voor verpleegkundig specialisten, gedragstherapeuten, gezondheidstherapeuten en orthopedagogisch generalisten; andere belangstellenden zijn eveneens van harte welkom

Angst-, dwangstoornissen, PTSS en depressie bij ouderen

donderdag 20 mei 2021, online