Medisch specialismen - Cursus

Terug naar selectie

Wils(on)bekwaamheid

donderdag 18 maart 2021, Houten

Kleinschalige bijeenkomst

Masterclass voor professionals in de zorg

Sinds de inwerkingtreding van de Wet verplichte GGZ en de Wet zorg en dwang is de beoordeling van wilsbekwaamheid een belangrijk onderdeel geworden van de gedwongen zorg binnen de psychiatrie, de ouderenzorg en de verstandelijk gehandicaptenzorg. Anders dan onder de Wet Bopz, moet wilsbekwaam verzet onder de nieuwe wetgeving in beginsel worden gerespecteerd. Dit brengt niet alleen mee dat op verschillende momenten in de zorgverlening de wilsbekwaamheid moet worden beoordeeld, maar stelt u in de praktijk soms ook voor lastige dilemma’s.

In deze masterclass krijgt u een overzicht van de medisch-ethische en juridische aspecten van wils(on)bekwaamheid die voor de dagelijkse praktijk in de GGZ, de ouderenzorg, de verstandelijk gehandicaptenzorg en het ziekenhuis relevant zijn. Daarbij besteden we uitgebreid aandacht aan de verschillen tussen de WGBO, de Wvggz en de Wzd. Een en ander zal worden toegelicht aan de hand van casuïstiek, zodat u de relevante wetgeving zelf leer toepassen. Basiskennis van de Wvggz en de Wzd wordt daarbij verondersteld.

We bespreken onder andere: 
- Wat is wils(on)bekwaamheid en waarom gebruiken we dit begrip?
- Hoe beïnvloedt een psychische stoornis, dementie of een verstandelijke beperking de mate van wilsbekwaamheid?
- Waarom is wils(on)bekwaamheid vanuit medisch-ethisch perspectief belangrijk?
- Welke plaats heeft wils(on)bekwaamheid in WGBO, Wvggz en Wzd?
- Wanneer is er sprake van verzet onder de Wvggz en de Wzd?
- Wie mag de wilsbekwaamheid beoordelen?
- Hoe beoordeel je wilsbekwaamheid?
- Wat zijn de consequenties van wilsonbekwaamheid?
- Welke rol spelen schriftelijke wilsuitingen?
- Wat is een goed vertegenwoordiger?

Docenten
Mr. dr. Emke Plomp, psychiater bij Altrecht en juridisch adviseur bij PSYCHOLEX, gezondheidsrechtelijke advisering en nascholing
Prof. Dr. Martine de Vries, kinderarts-endocrinoloog en hoogleraar Normatieve aspecten van de geneeskunde bij het LUMC

Aanvang masterclass 10.00 uur (registratie en ontvangst vanaf 09.30 uur), afsluiting rond 16.00 uur

Datum donderdag 18 maart 2021
Locatie Van der Valk Hotel Houten-Utrecht
Plaats Houten

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij NVvP en VSR. Bij voldoende belangstelling wordt aanvullend accreditatie aangevraagd

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 450

Doelgroep

Geneesheer-directeuren, psychiaters, Wzd-functionarissen, specialisten ouderengeneeskunde, klinisch geriaters, artsen verstandelijk gehandicapten, klinisch psychologen, GZ-psychologen, verpleegkundig specialisten, orthopedagogen-generalisten, medewerkers van het bureau geneesheer-directeur, leidinggevenden, managers, beleidsmedewerkers, mentoren, curatoren en anderen die zich beroepsmatig met de Wvggz en Wzd bezighouden. Ook interessant voor huisartsen, internisten ouderengeneeskunde, kinderartsen en andere medisch specialisten.

Kleinschalige bijeenkomst

Wils(on)bekwaamheid

donderdag 18 maart 2021, Houten