Medisch-juridisch - Symposium

Terug naar selectie

Rumoer rond de forensische psychiatrie 2021

vrijdag 22 april 2022, Driebergen

verplaatst van 25 november '21

Expertmeeting over Wegen naar Vooruitgang

Een gezamenlijk referentiekader in de forensische zorg en regelgeving, informatie-uitwisseling en risicotaxatie die beter doordringt op de werkvloer; daarop zet het kabinet in. Want: Bescherming van de samenleving staat voorop. Het Kwaliteitskader forensische zorg 2021-2024 moet ‘de ambitie voor de sector’ worden. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor het veld? Is het een blijk van wantrouwen, dat leidt tot minder professionele handelingsruimte? En hoe denkt de TBS-gestelde daar zelf eigenlijk over?

Onder het thema ‘Wegen naar Vooruitgang’ discussiëren we over en delen we tijdens deze expertmeeting de nieuwste ontwikkelingen en kennis uit de sector. Omdat vooruitgang alleen samen lukt, op basis van kennis én ervaring van professionals, onderzoekers en patiënten. Aan bod komen:

  • Schuld als klassieke grondslag voor straffen en behandelen moet weer een centrale plaats innemen, stelt Rinus Otte in zijn boek ‘Een kleine biografie van het straffen’. Gedragsinterventies om recidive te voorkomen zouden volgens hem in meer gevallen nadrukkelijker geïncorporeerd moeten worden in de straf, omdat dit de proportionaliteit beter waarborgt.
  • Virtual Reality is veelbelovend als aanvulling op de nu gebruikte forensisch psychiatrische behandelingen, constateert Hanneke Kip, die onlangs op dit onderwerp promoveerde. 
  • Biedt schematherapie de oplossing bij personen met hardnekkig antisociaal gedrag? Marjolein van Wijk toont de veelbelovende resultaten van haar recente onderzoek.
  • Verbetert de kwaliteit van zorg met het Kwaliteitskader forensische zorg 2021-2024? Veronique Esman en Betty Brouns gaan in gesprek met elkaar en de deelnemers.
  • We betrekken ook een ‘ervaringsdeskundige’ in de discussie. Wat betekenen de ontwikkelingen voor hen om wie het allemaal draait?  
  • Meningen te over, maar hoe staat het met de feiten rond risicotaxatie en het beloop van delictgedrag? Seena Fazel, psychiater en hoogleraar Forensische psychiatrie te Oxford, biedt op basis van grootschalig epidemiologisch onderzoek inzicht in de betekenis van cijfers, zodat meningen gestoeld zijn op feiten.

Tijdens deze expertmeeting debatteren we over centrale en prangende vragen in de forensische psychiatrie met inbreng van bovengenoemde en andere wetenschappers, beleidsmakers en professionals. Vanuit verschillende perspectieven kijken we naar oplossingen en wenselijke veranderingen. Doet u mee?

Onder auspiciën van de afdeling Forensische psychiatrie van de NVvP en de Vereniging van TBS-advocaten

Datum vrijdag 22 april 2022
Locatie Landgoed de Horst
Plaats Driebergen

Accreditatie

Toegekend door NVvP, FGzPt (5 pnt) en NOvA (5 PO-punten, certificaat wordt aan het einde van de dag uitgedeeld); bij voldoende belangstelling wordt aanvullend accreditatie aangevraagd

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 365
Bij inschrijven binnen 3 weken vóór de bijeenkomst: € 395

Leden van de afdeling Forensische psychiatrie van de NVvP en de Vereniging van TBS-advocaten komen in aanmerking voor een reductie van € 40

Doelgroep

Professionals betrokken bij de forensische psychiatrie: staande en zittende magistratuur, advocaten, psychiaters, psychologen, beleidsmakers en medewerkers van forensisch psychiatrische en penitentiaire instellingen, reclassering, verslavingszorg, gemeentelijk instellingen en veiligheidshuizen; ook andere
belangstellenden zijn van harte welkom

verplaatst van 25 november '21

Rumoer rond de forensische psychiatrie 2021

vrijdag 22 april 2022, Driebergen