Medisch-juridisch - Cursus

Terug naar selectie

De Borderline patiënt – een achtbaan van emoties

vrijdag 11 februari 2022, Zeist

Alles wat u moet weten over Borderline, de mensen die eraan lijden en hoe hiermee om te gaan

Mensen met een Borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) vertonen onder druk vaak zeer emotioneel en grillig gedrag dat voor anderen moeilijk te begrijpen en hanteren is. Zij komen dan ook vaker dan anderen in problemen door overmatig emotioneel, impulsief, destructief en/of sociaal inadequaat gedrag. In Nederland hebben naar schatting 250.000 mensen een ernstige vorm van BPS. Mildere vormen komen veel meer voor. De impact van deze problematiek is zo groot dat de kosten in maatschappelijk opzicht zeer hoog oplopen. Behalve in de GGZ zijn mensen met BPS veel geziene cliënten in maatschappelijk werk en schuldhulpverlening, bij politie, justitie en UWV, in de gespecialiseerde thuiszorg en (als ouders) in de jeugdzorg. U zult ze in uw werk dan ook zeker tegenkomen.

Naast problemen in de directe omgang, is het vaak erg moeilijk een goed beeld te krijgen van betrouwbaarheid en intenties. Om hier beter mee om te kunnen gaan, is inzicht in BPS en de mensen die eraan lijden van groot belang. Hoe herkent u de pathologie en eventuele comorbiditeit? Hoe is BPS van invloed op de complexe dynamiek rondom conflicten? Hoe beïnvloedt BPS het oordeel over bv. toerekenbaarheid, belastbaarheid en arbeidsongeschiktheid? Wat zijn de belangrijkste behandelvormen en welke factoren beïnvloeden het succes ervan?

En, niet in de laatste plaats, hoe zorgt u dat u niet ook zelf verstrikt raakt in de complexe omgang met mensen met BPS? We gaan in op de meest voorkomende problemen in de communicatie en verklaren deze uit de achterliggende problematiek. U leert de vele valkuilen ontwijken en adequaat communiceren bij oplopende emoties. Deze dag biedt inzicht, praktische informatie, duidelijke voorbeelden en veel ruimte om uw eigen ervaringen in te brengen.

De cursus begint om 09.30 uur (registratie vanaf 09.00 uur) en wordt rond 16.00 uur afgesloten. 

Docent
Dr. T.J. van den Heuvel • psycholoog/psychotherapeut, afdeling Psychiatrie Radboudumc, Nijmegen

Datum vrijdag 11 februari 2022
Locatie Woudschoten
Plaats Zeist

Accreditatie

Geaccrediteerd door ABSG, Kwaliteitsregister V&V en de Nederlandse Orde van Advocaten (5 PO-punten)

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 595

Doelgroep

Verzekerings- en bedrijfsartsen, rechters en hun juridische ondersteuning, advocaten, (sociaal medisch en arbo-)verpleegkundigen en voor iedereen die te maken heeft met patiënten bij wie de persoonlijkheid van invloed is op klachten en behandeling

De Borderline patiënt – een achtbaan van emoties

vrijdag 11 februari 2022, Zeist