Medisch specialismen - Cursus

Terug naar selectie

Neurologie en psychiatrie bij de oudere mens

vrijdag 1 december 2023, Bunnik

Deze keer zal het thema ‘Functionele stoornissen’ centraal staan. Dit is bij uitstek een thema op het grensvlak van neurologie en psychiatrie, waarover echter nog veel misverstanden bestaan en waar niet zelden in bedekte, vaak onduidelijke termen over wordt gecommuniceerd, zowel met collega’s, alsook met patiënten.

De bespreking van de diverse functionele beelden zal aan de hand van meerdere casus gedaan worden, waarbij zowel bewegingsstoornissen, epileptische beelden, alsook primair psychiatrische casuïstiek gepresenteerd zullen worden. Uiteraard komt hier ook de differentiële diagnostiek van deze beelden voorbij. 

Daarnaast zal er ruim tijd ingeruimd worden voor praktische zaken die samenhangen met functionele stoornissen, met vragen over hoe iemand met de verdenking op een functionele stoornis kan worden verwezen en hoe en waar functionele stoornissen behandeld kunnen worden. Tenslotte zal de vraag aan de orde komen hoe je communiceert over en met mensen met een functionele stoornis, en welke tools ons daarbij ter beschikking staan.

Kortom, veel variatie en daarom veel redenen om u in te schrijven voor deze dag.

Datum vrijdag 1 december 2023
Locatie Postillion Hotel Utrecht Bunnik
Plaats Bunnik

Accreditatie

Toegekend door ABC1 (Verenso), NVvP, NVKG, VSR (5 pnt). Internisten ouderengeneeskunde en neurologen ontvangen accreditatie via de regeling ‘25% nascholing buiten het eigen vakgebied’

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 295

Doelgroep

Specialisten ouderengeneeskunde, (klinisch) geriaters, (ouderen)psychiaters, internisten ouderengeneeskunde, neurologen en verpleegkundig specialisten. Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom

Neurologie en psychiatrie bij de oudere mens

vrijdag 1 december 2023, Bunnik