Medisch specialismen - Cursus

Terug naar selectie

Beter aansluiten bij de wensen van de patiënt in de Wvggz

donderdag 1 februari 2024, Driebergen

Van ‘eigen regie’ naar proactieve zorgplanning

De Wet verplichte ggz (Wvggz) bevat een aantal instrumenten om patiënten meer regie te geven over het voorkómen en verlenen van verplichte zorg: het eigen plan van aanpak, de zorgkaart en de zelfbindingsverklaring. Uit de eerste evaluatie van de Wvggz is gebleken dat in de praktijk nog onvoldoende gebruik wordt gemaakt van deze instrumenten. Op het moment dat een zorgmachtiging wordt voorbereid zijn veel patiënten niet goed meer in staat om deze instrumenten in te vullen. En als zij deze wel invullen, dan wordt hier in de praktijk toch niet altijd rekening mee gehouden.

In het Verdiepingsonderzoek evaluatie Wvggz is (onder andere) onderzocht hoe de ‘eigen regie’ op een andere manier vormgegeven zou kunnen worden. In deze cursus zullen de resultaten hiervan worden gepresenteerd en gaan we hierover verder in gesprek. Hoe kunnen we de zorg zo inrichten dat patiënten wél inspraak hebben? Wanneer moeten we het gesprek hierover aangaan en hoe kunnen we dat het beste doen? Welke rol speelt wilsbekwaamheid hierin? Wat is de juridische waarde van positieve en negatieve wilsverklaringen? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat we bij het toepassen van verplichte zorg ook daadwerkelijk rekening houden met deze wensen en voorkeuren?

Aan de orde komen onder andere:

  • Het gesprek over het voorkomen en verlenen van verplichte zorg
  • Proactieve zorgplanning in de GGZ
  • Eigen plan van aanpak, zorgkaart, zelfbindingsverklaring
  • Positieve en negatieve wilsverklaringen
  • Beter rekening houden met wilsbekwaamheid
  • Meer inspraak bij het toepassen van verplichte zorg

Om voldoende ruimte te bieden voor vragen en discussie, is de groepsgrootte beperkt. Basiskennis van de Wvggz wordt verondersteld. 
Aanvang 10.00 uur (registratie vanaf 09.30 uur), afsluiting rond 16.00 uur

Docent
Mr.dr. Emke Plomp, psychiater, PsychoCura; gezondheidsjurist/juridisch adviseur, PSYCHOLEX; hoofdonderzoeker Verdiepingsonderzoek evaluatie Wvggz, Amsterdam UMC

Datum donderdag 1 februari 2024
Locatie Landgoed de Horst
Plaats Driebergen

Accreditatie

Wordt aangevraagd bij NVvP; bij voldoende belangstelling wordt aanvullende accreditatie overwogen

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 495

Doelgroep

Geneesheer-directeuren, psychiaters, klinisch en GZ-psychologen, verpleegkundig specialisten, medewerkers Wvggz-administratie, juristen, leidinggevenden en anderen die zich met Wvggz bezighouden

Beter aansluiten bij de wensen van de patiënt in de Wvggz

donderdag 1 februari 2024, Driebergen