Medisch specialismen - Cursus

Terug naar selectie

Masterclass Beroepsziekten

12 maart 2019, Montfoort

Diagnostiek, interventie en preventie - van passief naar actief

Hoewel jaarlijks duizenden beroepsziekten worden gemeld, is nog steeds sprake van een grote mate van onderrapportage, o.a. vanwege de lastig aan te tonen causale relatie tussen aandoening en werk. Diagnostiek van een beroepsziekte vraagt om samenwerking tussen bedrijfsartsen, specialisten uit de kliniek en Arbo professionals zoals arbeidshygiënisten die blootstelling op de werkplek in kaart brengen. Als de diagnose eenmaal gesteld is, volgen de vragen welke interventie bij deze patiënt nodig is en welke preventieve maatregelen nodig zijn om nieuwe gevallen te voorkomen? Het belang van zowel de zieke werknemer in kwestie als diens eveneens blootgestelde collega’s is hierbij in het geding. Een stappenplan met beheersmaatregelen voor risico’s moet leiden tot de meest geschikte interventie met optimale preventie op individueel en groepsniveau.

De uitdaging voor de zorg in het algemeen en Arbo professionals in het bijzonder is dus om arbozorg zo te organiseren, dat risico’s voor de gezondheid tot een minimum worden beperkt en terugkeer naar werk wordt bevorderd. Maar wat weten we eigenlijk over beloop en re-integratie bij diverse beroepsziekten? En wat weten we over de effectiviteit van preventieve maatregelen? De deskundige sprekers zullen hierover hun licht laten schijnen, met aandacht voor een praktische uitwerking voor alle bij arbozorg betrokken professionals. Daarbij wordt ook de juridische kant niet vergeten, schade claimen betekent immers niet dat het recht ook zal zegevieren.

Het proces van Arbo curatieve samenwerking bij beroepsziekten moet echt beter, in het belang van de gezondheid van de werknemer. En het kan ook beter, als alle betrokkenen participeren. Daarom geven we dit belangrijke onderwerp de aandacht die het verdient tijdens deze masterclass.

Datum 12 maart 2019
Locatie Kasteel Montfoort
Plaats Montfoort

Accreditatie

Toegekend door ABSG en NOvA (5 pnt)
Bij voldoende belangstelling wordt aanvullend accreditatie aangevraagd

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 350
Bij inschrijven binnen 3 weken vóór de bijeenkomst: € 380

Doelgroep

Bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, letselschade advocaten, medisch adviseurs, arbeidshygiënisten, arbeidsdeskundigen en andere belangstellenden

Masterclass Beroepsziekten

Montfoort, 12-03-2019