Huisartsgeneeskunde - Regionale scholing

Terug naar selectie

Verdiepingscursus praktische diabeteszorg

woensdag 16 september 2020, Haarlem

De verdiepingscursus praktische diabeteszorg wordt omgezet naar een online live-stream versie met veel mogelijkheden voor interactie. Deze omzetting doen wij omdat de LHV ontraadt bij elkaar te komen voor scholing als de aanwezige huisartsen/zorgverleners allemaal uit één regio komen, gezien het belang om continuïteit van zorg te kunnen garanderen.

De actieve cursusopzet blijft gelijk, alleen doet u thuis mee via uw laptop, PC, Mac, smartphone en/of tablet. Na inschrijving informeren we u hoe de online scholing werkt.

Lastige vragen uit de huisartsenpraktijk

Bij verschillende stappen en beslismomenten tijdens de behandeling van mensen met diabetes type 2, kan bij de huisarts en de praktijkondersteuner behoefte zijn om met elkaar te sparren over het beleid. Laagdrempelig overleg met de tweede lijn is daarbij vaak handig. Om tegemoet te komen aan die vraag heeft SCEM een cursus ontwikkeld waarin verschillende stappen en beslismomenten tijdens de behandeling van mensen met diabetes aan bod komen:

  • Beleid bij verminderde nierfunctie
  • Begeleiden van patiënten met Flash Glucose Monitoring (FGM) bij een intensief insulineschema
  • Beleid na een doorgemaakt cardiovasculair event
  • Behandeling van oudere patiënten met verminderde cognitie
  • Praktische aspecten van starten met GLP-1 therapie

Het programma begint om 18.00 uur (vanaf 17.30 uur registratie en ontvangst met buffet) en eindigt circa 21.15 uur.

Deze nascholing wordt financieel mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk B.V.

Datum woensdag 16 september 2020
Locatie De Zoete Inval
Plaats Haarlem

Accreditatie

Toegekend ABC1, Kwaliteitsregister V&V, NVvPO (3 pnt)

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 50

Doelgroep

Huisartsen, praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen

Verdiepingscursus praktische diabeteszorg

woensdag 16 september 2020, Haarlem