Medisch specialismen - Symposium

Terug naar selectie

Somatisatie - de complexe relatie tussen lichaam en geest

vrijdag 5 februari 2021, online

Vanwege de op dit moment geldende regels van de Nederlandse corona-aanpak vindt deze nascholing online plaats (via livestream)

De evaluatie kunt u invullen via: 

https://www.survio.com/survey/d/N4G2S9K7U1L3D4V1A

De relatie tussen lichaam en geest houdt psychologen, artsen en filosofen al eeuwen bezig. Somatiseren is een normaal menselijk verschijnsel, maar kan uitmonden in een psychische stoornis. Bijvoorbeeld als lichamelijke klachten niet verklaard kunnen worden, of ernstiger / langduriger zijn dan op grond van de onderliggende oorzaak te verwachten is.  Er is op dit specifieke terrein behoefte aan scholing en goed opgeleide professionals, zoals ook in de zorgstandaarden wordt aangegeven.

Daarom deze nascholing, waarin drie deskundigen op dit terrein u volledig bijpraten over het boeiende en complexe terrein van de somatisatie, ook wel psychosomatiek genoemd. De wetenschappelijke evidentie van interventies wordt besproken en daarnaast worden aanbevelingen gegeven die expert-based zijn. De vertaling naar de klinische praktijk krijgt uiteraard ruim de aandacht.

In de ochtend informeren we u over de volle breedte van de psychosomatiek: van assessment, tot evidence-based behandelen, naar diversiteit. Er zal worden ingegaan op de onderliggende theoretische modellen en op plaats en de rol van zorgstandaarden. De middag bestaat uit interactieve verdiepende sessies over het starten van een behandeling, de valkuilen die u onderweg kunt tegenkomen en het omgaan met culturele verschillen. Tenslotte zal uw kennis nog worden bijgespijkerd en getoetst in een afsluitende kennisquiz.

Aan het einde van de dag bent u helemaal up-to-date op het gebied van somatisatie én kunt u deze kennis toepassen in uw dagelijkse praktijk.

Programmacommissie
Prof. dr. Sako Visser, dagvoorzitter
Prof. dr. Theo Bouman
Dr. Michel Reinders

Online 
Gezien de huidige maatregelen is fysiek samenkomen helaas nog niet mogelijk. Wij hebben daarom moeten besluiten deze nascholing geheel online te laten plaatsvinden (via livestream).

Datum vrijdag 5 februari 2021
Locatie livestream
Plaats online

Accreditatie

Toegekend door FGzPt, NIP en NVP (6 pnt), NVvP en VSR (5 pnt)

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 239
Bij inschrijven binnen 3 weken vóór de bijeenkomst: € 269

Bovenstaande bedragen betreffen de online uitvoering

Doelgroep

(GZ, klinisch en neuro)psychologen, psychiaters en psychotherapeuten. Overige belangstellenden zijn uiteraard van harte welkom!

Vanwege de op dit moment geldende regels van de Nederlandse corona-aanpak vindt deze nascholing online plaats (via livestream)

Somatisatie - de complexe relatie tussen lichaam en geest

vrijdag 5 februari 2021, online