Paramedisch - Symposium

Terug naar selectie

NVFK NVK Dag 2022

donderdag 9 juni 2022, Arnhem

Het chronisch zieke kind in Nederland in 2040 de gezondste van de wereld?

Beste collega's,

Rond dit thema ontmoeten kinderfysiotherapeuten en kinderartsen elkaar tijdens het jaarcongres van de Nederlands Vereniging Kindergeneeskunde (NVK) en Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie (NVFK). Tijdens het jubileumcongres van de NVFK in oktober jl. betwiste Karoly Illy, voorzitter NVK, of de deadline van 2040 niet vervroegd kon worden. Hij gaf aan dat we gezamenlijk zouden moeten optreden en streven naar 2025.

Veel kinderen met een chronische aandoening bewegen weinig en bereiken niet de door de WHO voorgeschreven 60 minuten intensief bewegen per dag. Dit vraagt om een interdisciplinaire aanpak. De kinderfysiotherapeut is immers de deskundige in het fysiek functioneren en de kinderarts in de fysieke gesteldheid van het kind. Onlangs beschreven toonaangevende artikelen in Pediatrics1 en een Editorial in de Lancet2 de uitdagingen waar we samen voor staan. Hoe gaan we deze in Nederland aan? Hoe gaan we dit samen met kinderen, ouders en professionals vormgeven?

Tijdens het congres wordt uitgebreid ingegaan op deze uitdaging en hoe we kennis, realiteit en oplossingen hand-in-hand kunnen laten gaan. Het programma is ingedeeld in 4 thema’s: kinderfysiotherapeutische diagnostiek en interventie, de jonge zuigeling, suggestief taalgebruik en het oudere kind met een chronische aandoening. Binnen deze thema’s komen onderwerpen aan bod zoals Rode vlaggen/diagnostiek, aandacht voor Prematuriteit en het TOP programma, Slaap en Hypermobiliteit van gewrichten: van normaal naar abnormaal.

Kortom, een intensief en uitdagend programma met het doel kinderfysiotherapeuten en kinderartsen kennis te laten delen en samen te brengen om zo kinderen met een chronische aandoening nog betere zorg te kunnen bieden en gezonder te maken. Niet in 2040 maar al in 2025!

Praat met ons mee op 9 juni!

Raoul Engelbert, hoogleraar kinderfysiotherapie
Ellen Hemler, kinderfysiotherapeut
Sacha van der Velden, kinderfysiotherapeut
Marlou Essink, voorzitter bestuur Nederlandse Vereniging KinderFysiotherapie

1. Paul S. Carbone, Peter J. Smith, Charron Lewis,Claire LeBlanc, COUNCIL ON CHILDREN WITH DISABILITIES, COUNCIL ON SPORTS MEDICINE AND FITNES, Promoting the Participation of Childrenand Adolescents With Disabilities inSports, Recreation, and Physical Activity. Pediatrics 2021, Dec, 148 (6), 1-18
2. Editorial Enabling participation in physical activity. The Lancet Child & Adolescent Health, Feb, 2022 (6), 7

Datum donderdag 9 juni 2022
Locatie Hotel en Congrescentrum Papendal
Plaats Arnhem

Accreditatie

Toegekend door Keurmerk Fysiotherapie, VSR (6 pnt), NVK (5 pnt); aangevraagd bij KRF-NL (Kwaliteitsdeel en register Kinder) en Kwaliteitsregister V&V. Bij voldoende belangstelling wordt aanvullend accreditatie aangevraagd

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt:
NVFK NVK Dag 9 juni: € 185

Voor kinderartsen en NVK-leden geldt de inschrijfprijs:
NVK-avondprogramma 8 juni € 120 / avondprogramma 9 juni: € 145
NVK-dagprogramma 8, 9 en 10 juni per dag: € 255

Inschrijven
U schrijft in via het inschrijfformulier van het NVK Congres. Kies hier datum of data van deelname: klik hier

Doelgroep

Kinderfysiotherapeuten, kinderoefentherapeuten, kinderartsen en overige professionals in de zorg rond kind en jeugd

NVFK NVK Dag 2022

donderdag 9 juni 2022, Arnhem