Jeugdgezondheidszorg - Symposium

Terug naar selectie

AJN NVK Dag 2023

vrijdag 16 juni 2023, Arnhem

De jeugd- en kinderarts samen aan zet!

De jaarlijkse AJN NVK Dag willen we gebruiken om de verbinding tussen jeugd- en kinderarts nog beter in kaart te brengen. Waar kunnen we van elkaar leren? Welke initiatieven zijn er in het land om de samenwerking te optimaliseren? Hoe zorgen we ervoor dat beide partijen geen oneigenlijke taken krijgen toebedeeld of verkeerde verwachtingen hebben? In het huidige zorglandschap werken veel organisaties aan goede maar vaak overlappende projecten. Zeker in de jeugdgezondheidszorg en kindergeneeskunde zijn er veel overeenkomsten in o.a. het holistisch denken over het sociale systeem waarbinnen een kind opgroeit, het preventief ingrijpen ten einde (verdere) ziekte te voorkómen en de communicatie met zowel ouder als kind die daarvoor op het juiste niveau moet zijn afgestemd.

In beide beroepsgroepen wordt dan ook dagelijks gestreefd naar de juiste zorg op de juiste plek. Maar wat is dat nou eigenlijk, juiste zorg? Kinderartsen en jeugdartsen gaan tijdens de eerste sessie van de dag met elkaar en met de zaal in gesprek over anderhalvelijnszorg. Dit doen we aan de hand van vier pitches over voorbeelden uit de praktijk gevolgd door een panelgesprek. Onderwerpen die verder aan bod komen zijn o.a. vroegsignalering in gedrag in de ontwikkeling van 0-4 jaar, vluchtelingenkinderen, (kwetsbare) meisjes en de rol van social media. Kortom, een divers programma gericht op de gehele jeugdgezondheidszorg en kindergeneeskunde in alle leeftijdscategorieën. We hopen dan ook dat vanuit beide beroepsgroepen zoveel mogelijk collega’s aansluiten, zodat we aan het einde van de dag samen de zetten kunnen bepalen.

De dag wordt geleid door Jesper Rijpma. Deze enthousiaste dagvoorzitter stelt vooral het gesprek centraal. Neem dus je eigen praktijkperikelen, ideeën of mislukkingen mee zodat we in dialoog deze dag naar een hoger plan kunnen tillen. 

Wij hopen van harte je vrijdag 16 juni te ontmoeten op Papendal!

De programmacommissie
‎Michèle Haagmans, arts M+G / jeugdarts KNMG, VGGM
Lidewij Warris, jeugdarts KNMG /arts M+G i.o.
Martijn Spoelstra, jeugdarts KNMG / arts M+G / bestuurslid AJN
Anne de Grauw, kinderarts-neonatoloog
Jan Erik Bunt, kinderarts-neonatoloog
Anita Seinen, SCEM

Inschrijven
U schrijft in via het inschrijfformulier van het NVK Congres.
Kies hierop datum of data van deelname: klik hier

N.B. Om het leer-rendement van de ochtend zo groot mogelijk te laten zijn en de tijd zo goed mogelijk te benutten, verzoekt Iris Servatius - Oosterling (spreker) vriendelijk voorafgaand de gratis e-learning Vroegsignalering Autisme (tijdsinvestering 1,5 uur) te bekijken: klik hier

Datum vrijdag 16 juni 2023
Locatie Congrescentrum Papendal
Plaats Arnhem

Accreditatie

Toegekend door ABSG, NVK (6 pnt); aangevraagd bij VSR en Kwaliteitsregister V&V

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt
AJN NVK-dagprogramma 16 juni gereduceerd tarief: € 192* 
AJN NVK-dagprogramma 16 juni regulier tarief: € 264 

*voor jeugdarts, arts M+G, verpleegkundige, NVK-juniorleden, AIOS (niet-lid) en ANIOS.
Voor de overige inschrijfgelden zie de webpagina van het NVK congres 2023: klik hier.

Doelgroep

Jeugdartsen, artsen M+G, kinderartsen, jeugd- & kinderverpleegkundigen en overige professionals in de zorg rond kind en jeugd. Tevens zijn zij die hiervoor in opleiding zijn en overige belangstellenden uit Nederland en Vlaanderen van harte welkom

AJN NVK Dag 2023

vrijdag 16 juni 2023, Arnhem