Medisch-juridisch - Cursus

Terug naar selectie

Lastige lieden: cliënten met een persoonlijkheidsstoornis

vrijdag 25 november 2022, Utrecht

Manipulatie en misbruik - Dwingelandij en passieve agressie – Zonderling gedrag en achterdocht

In uw praktijk komt u regelmatig in aanraking met mensen met een persoonlijkheidsstoornis. Soms omdat dit is vastgesteld middels een juridische expertise, veel vaker zonder officiële diagnose maar wel met alle complicaties die deze problematiek meebrengt in de relaties van deze mensen, met anderen én met u.

Bij 13,5% van de bevolking (en zelfs 60% van de psychiatrische patiënten) kan minimaal één persoonlijkheidsstoornis worden gediagnosticeerd. Mensen met persoonlijkheidsproblematiek zijn vaak ‘lastig’ – voor zichzelf, voor anderen en voor de samenleving. Ze komen sneller in conflict met hun omgeving, waardoor het risico groot is dat ze door overmatig emotioneel, impulsief, destructief en/of sociaal inadequaat gedrag in problemen komen. Met name mensen met een Borderline, Narcistische of Antisociale persoonlijkheidsstoornis zijn niet alleen veel geziene cliënten in de GGZ, maar ook in maatschappelijk werk en schuldhulpverlening, bij politie en justitie, (als ouders) in de jeugdzorg en ongetwijfeld ook in uw praktijk. Naast problemen in de directe omgang is het, door hun vaak uiterst grillige gedrag, ook erg moeilijk een goed beeld te krijgen van betrouwbaarheid en intenties.

Inzicht in persoonlijkheidsstoornissen en de mensen die eraan lijden, is daarom van groot belang, zowel voor een goede inschatting van een zaak als voor een zo effectief mogelijk contact. Tijdens deze nascholing krijgt u, aan de hand van voorbeelden en uw eigen casuïstiek, antwoord op o.a. de volgende vragen:

  • Hoe herkent u persoonlijkheidspathologie en eventuele comorbiditeit?
  • Hoe beïnvloeden persoonlijkheidsstoornissen de complexe dynamiek rond conflicten?
  • Waarmee rekening te houden bij inschattingen en klachten i.h.k.v. de Wvggz?
  • Hoe om te gaan met deze problematiek en de onderlinge dynamiek bij mediation?
  • Is deze problematiek behandelbaar en zo ja hoe?
  • Welke factoren beïnvloeden het succes van behandeling en hoe kunt u hieraan bijdragen?
  • En, niet in de laatste plaats, hoe zorgt u dat u zelf niet verstrikt raakt in de complexe omgang met deze mensen?

De cursus begint om 10.00 uur (registratie vanaf 09.30 uur) en wordt rond 16.15 uur afgesloten

Docent
Dr. Thom van den Heuvel • psycholoog/psychotherapeut, afdeling Psychiatrie Radboudumc Nijmegen

Datum vrijdag 25 november 2022
Locatie Carlton President Hotel
Plaats Utrecht

Accreditatie

Geaccrediteerd door de Nederlandse Orde van Advocaten (5 PO-punten) en MfN (5 PE-punten/cat. 2)

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 595

Doelgroep

Advocaten, mediators, rechters en hun juridische ondersteuning en overige belangstellenden

Lastige lieden: cliënten met een persoonlijkheidsstoornis

vrijdag 25 november 2022, Utrecht