Jeugdgezondheidszorg - Symposium

Terug naar selectie

Vaccineren bij kinderen en zwangeren 2021

vrijdag 3 december 2021, Utrecht

Dit symposium vindt hybride plaats (deels op locatie, deels online)

Met de Covid-crisis zijn vaccinaties de weg uit die crisis en tegelijkertijd onderwerp van soms verhit publiek debat geworden. De ontwikkeling en veiligheid ervan, het spanningsveld tussen individuele autonomie en maatschappelijk belang, de vraag hoe verder nu covid-19 hoe dan ook een blijvertje is. Reflectie is gewenst.

De tweede editie van dit congres geeft volop ruimte daarvoor. Andreas Voss, hoogleraar infectiepreventie en lid van OMT, deelt zijn perspectief. Kinderarts Patricia Bruijning schetst haar ideeën over kinderen en covid-vaccinaties. Gynaecoloog Mireille Bekker bekijkt de covid-vaccinatie in het licht van zwangerschap. Agnes Kant tenslotte, directeur van bijwerkingencentrum Lareb, neemt u in de dan laatste stand van zaken over de bijwerking van de covid-vaccins en kijkt terug op het publieke debat erover.

Maar vaccineren gaat over meer dan Covid-19. We zoomen in op het Rijksvaccinatieprogramma. Wat zijn de laatste ontwikkelingen, hoe ziet de toekomst ervan eruit, in hoeverre mag de 'individualisering' van het vaccineren zich doorzetten, wat zijn de mogelijke gevolgen daarvan? Voorgaande sprekers voeden het gesprek hierover.

En u krijgt meer inzicht in uw communicatie over vaccineren met zwangeren, ouders en kinderen. Uw taalgebruik is wellicht suggestiever dan u nu denkt. Wat zijn de do's en don'ts in de gesprekken die u voert?

Dit congres is een uitgelezen kans om met een breed scala aan vakgenoten en inhoudelijk betrokkenen het gesprek aan te gaan en uw kennis te actualiseren. Deze dag helpt u als arts, verpleegkundige of verloskundige om uw eigen positie te herijken en verrijken. Zodat u uw kennis ook weer beter aan uw patiënten kunt overdragen.

Datum vrijdag 3 december 2021
Locatie Jaarbeurs
Plaats Utrecht

Accreditatie

Toegekend door NVK, ABSG, KNOV (Cat. A) en Kwaliteitsregister V&V (5 punten); huisartsen ontvangen accreditatie-uren via de regel ‘25% van de nascholing behaald buiten eigen vakgebied’.

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 239
Bij inschrijven binnen 3 weken vóór de bijeenkomst: € 269

Doelgroep

Kinder- en jeugdarts, GGD-arts en huisarts, verloskundige, kinder- en jeugdverpleegkundige. Andere belangstellenden zijn van harte welkom.

Dit symposium vindt hybride plaats (deels op locatie, deels online)

Vaccineren bij kinderen en zwangeren 2021

vrijdag 3 december 2021, Utrecht