'Veilige start' in Zeeland

Best practises

‘Veilige Start Zeeland’ draait inmiddels al enige jaren. De Zeeuwse ervaringen worden bij het programmaonderdeel Praktijkvoorbeelden besproken op het congres Grootstedelijke Perinatale Gezondheid anno 2019 (19 september a.s.). ‘Veilige Start Zeeland’ is een samenwerking van Maatschappelijk Werk Walcheren met het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis waarbij verloskundigen, jeugdgezondheidszorg en psychiatrie (POP poli) ook deelnemen. Doel van 'Veilige Start Zeeland' is vroegtijdige herkenning van risico’s tijdens de zwangerschap en aanpak van omstandigheden waarin een kind niet veilig kan opgroeien.

De 2 belangrijkste aspecten zijn:

  1. Kan deze baby met deze ouders veilig naar huis en wat is er voor nodig om dat te realiseren?
  2. De centrale positie van ‘Veilige Start Zeeland’: zij hebben met iedereen contact, én vice versa, die op dat moment op enigerlei wijze een rol spelen bij het gezin, zoals steunend netwerk en professionals uit het medische maar ook andere domeinen (bijv. hulpverlening).

Meer informatie over Veilige Start Zeeland: klik hier

'Veilige start Zeeland' is bij uitstek een voorbeeld van een multidisciplinaire aanpak. Deze aanpak loopt als een rode draad door het congres Grootstedelijke Perinatale Gezondheid anno 2019. Meer weten? Kom op 19 september naar de Doelen in Rotterdam waar onder de bezielende leiding van dagvoorzitter Piet-Hein Peeters interactieve presentaties worden gehouden. Klik hier voor meer informatie en inschrijven.