Inhoud

Met zorg stellen we vast wat er door SCEM wordt gecommuniceerd. Dit geldt voor onze websites, e-mail nieuwsbrieven en alle overige uitingen. Ook proberen we de informatie actueel te houden. Desondanks kunnen er onvolkomenheden in de informatie voorkomen. SCEM behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan de inhoud. We vragen u bij twijfel over de inhoud contact met ons op te nemen via scem@scem.nl.

Aansprakelijkheid

Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. SCEM aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van onze website. SCEM is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden, waarnaar eventueel wordt gelinkt.

Auteursrecht

De afgebeelde gegevens zijn in eigendom of licentie bij SCEM of gelieerde instellingen en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen.

Door bezoekers van onze website ingezonden materiaal, bijvoorbeeld Facebook- of Twitterberichten, e-mails, foto's, feedbackformulieren of andere reacties, kunnen door SCEM of gelieerde instellingen worden gebruikt ter verbetering of aanpassing van de informatie.
Het is de gebruiker niet toegestaan de inhoud te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van SCEM of een van de gelieerde instellingen.

Wijzigen van deze disclaimer

SCEM houdt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. De wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren. Deze pagina is voor het laatst opgemaakt op 1 januari 2018.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over deze disclaimer? Dan kunt u contact met ons opnemen.

SCEM
Brenkmanweg 6, 4105 DH Culemborg
Postbus 26, 4100 AA Culemborg

0345 576642 scem@scem.nl