Inschrijf- en betalingsvoorwaarden

Inschrijving verplicht tot betaling. Conform de wet Overeenkomsten op Afstand (Koop op Afstand) heeft u recht op 14 werkdagen bedenktijd. Deze gaan in na ontvangst van uw inschrijfformulier. Bij gebruik van dit recht wordt een reeds gedane betaling binnen 30 dagen gerestitueerd.

Na het verstrijken van de bedenktijd is uw inschrijving definitief.

SCEM accepteert alleen betaling per bank (iDeal of bankoverschrijving na factuur). Indien betaling van het inschrijfgeld niet via iDeal is voldaan, wordt u zo spoedig mogelijk een factuur toegestuurd. Na ontvangst van uw betaling wordt u circa 10 dagen voor de bijeenkomst uw toegangskaart met routebeschrijving toegezonden. Annuleren kan uitsluitend schriftelijk en is mogelijk tot 3 weken voor de bijeenkomst.

Bij annulering wordt reeds betaald inschrijfgeld onder aftrek van € 25,- administratiekosten gerestitueerd. Na deze datum is annulering niet meer mogelijk en bent u het gehele inschrijfgeld verschuldigd. Wel kunt u een collega in uw plaats laten deelnemen, mits u dit vooraf schriftelijk aan ons doorgeeft. Eventuele invorderingskosten komen geheel voor rekening van de inschrijver.

SCEM houdt zich het recht voor bij gebrek aan belangstelling de nascholing uiterlijk één week van tevoren te annuleren.

SCEM is op geen enkele manier aansprakelijk te stellen voor schade voor rekening van de deelnemer, welke voortvloeit uit annulering van de kant van SCEM. Dit geldt ook in die gevallen dat SCEM niet in staat geweest is om de deelnemer tijdig te informeren over de annulering.

Naast de bovenstaande specifieke voorwaarden zijn van toepassing de algemene voorwaarden van SCEM zoals gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Tiel onder nummer 1902. De voorwaarden vindt u eveneens gepubliceerd op deze website.