Inschrijf- en betalingsvoorwaarden

Inschrijving verplicht tot betaling. Conform de wet Overeenkomsten op Afstand (Koop op Afstand) heeft u recht op 14 werkdagen bedenktijd. Deze gaan in na ontvangst van uw inschrijfformulier. Bij gebruik van dit recht wordt een reeds gedane betaling binnen 30 dagen gerestitueerd.

Na het verstrijken van de bedenktijd is uw inschrijving definitief.

SCEM accepteert alleen betaling per bank (iDeal of bankoverschrijving na factuur). Indien betaling van het inschrijfgeld niet via iDeal is voldaan, wordt u zo spoedig mogelijk een factuur toegestuurd. Na ontvangst van uw betaling wordt u circa 10 dagen voor de bijeenkomst uw toegangskaart met routebeschrijving toegezonden. Annuleren kan uitsluitend schriftelijk en is mogelijk tot 3 weken voor de bijeenkomst. Bij annulering wordt reeds betaald inschrijfgeld onder aftrek van € 25,- administratiekosten gerestitueerd.

Annulering binnen 3 weken voor de bijeenkomst is niet mogelijk, u bent het gehele inschrijfgeld verschuldigd. Wel kunt u een collega in uw plaats laten deelnemen, mits u dit vooraf schriftelijk aan ons doorgeeft. Eventuele invorderingskosten komen geheel voor rekening van de inschrijver.

Bij onvoldoende aanmeldingen voor een nascholing heeft SCEM het recht deze uiterlijk één week van tevoren te annuleren zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten. Dit geldt ook in die gevallen dat SCEM niet in staat is geweest om de deelnemer tijdig te informeren over de annulering. In geval van annulering van de zijde van SCEM heeft deelnemer recht op volledige restitutie binnen 14 dagen van door hem aan organisator gedane betalingen ten behoeve van de geannuleerde overeenkomst.

Alle informatie van of over de deelnemer die SCEM verneemt of observeert is voor haar management, docenten of medewerkers vertrouwelijk en zal vertrouwelijk worden behandeld. Vertrouwelijk is als de deelnemer dit heeft meegedeeld of als uit de informatie blijkt dat het om vertrouwelijke zakelijke of persoonlijke informatie gaat.

Naast de bovenstaande specifieke voorwaarden zijn van toepassing de algemene voorwaarden van SCEM zoals gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Tiel onder nummer 1902. De voorwaarden vindt u eveneens gepubliceerd op deze website.