Voor het tonen van de handouts van uw voorkeur klikt u op de titel van de betreffende bijeenkomst.
De handouts waarvoor toestemming voor publicatie is gegeven, worden getoond. Klik op het eerste document en het scherm voor het invullen van de inloggegevens verschijnt.

't Kinderspreekuur - Hot topics in de jeugdgezondheidszorg

Bijblijfsessie Specialisten Ouderengeneeskunde 2018

Expertisedag voor de jeugdverpleegkundige

Het leven na de intensive care – wat wilde de patiënt?

Insulinetherapie in complexe situaties - versie 2018

Jeuk bij de geriatrische patiënt

Jubileum NVK 125 jaar – Obesitas

Kinderorthopedie 2018

Meten is weten?

Obstetric Medicine XXIII: Zwangerschap en Mental Health

Persoonlijkheidsproblematiek in de eerste lijn

Symposium Down Syndroom anders bekeken

Verdiepingscursus Praktische insulinetherapie - Groningen

Handout Verdiepingscursus Praktische insulinetherapie - Groningen, 21 april

Verlies in de verloskunde