Voor het tonen van de handouts van uw voorkeur klikt u op de titel van de betreffende bijeenkomst.
De handouts waarvoor toestemming voor publicatie is gegeven, worden getoond. Indien een aangepaste versie wordt geplaatst, wordt deze later toegevoegd. Klik op het eerste document en het scherm voor het invullen van de inloggegevens verschijnt.

De Bijblijfsessie Ouderengeneeskunde 2023

De Bijblijfsessie voor Verloskunde 2023

De Borderline patiënt – een achtbaan van emoties

De prematuur: van baby tot adolescent

De zorg voor ouderen met persoonlijkheidsstoornissen

Kinderarts en dermatoloog: samen bereiken we meer!

Kwetsbare Meisjes

Moeilijke patiënten: complexe klachten, complex gedrag, complex gedoe

Neurologisch onderzoek bij kinderen van 1-4 jaar

Neurologisch onderzoek: Tools, tips en tricks

Signaleren en interpreteren van loopstoornissen door neurologische aandoeningen

Sociale verloskunde

Wils(on)bekwaamheid