Voor het tonen van de handouts van uw voorkeur klikt u op de titel van de betreffende bijeenkomst.
De handouts waarvoor toestemming voor publicatie is gegeven, worden getoond. Indien een aangepaste versie wordt geplaatst, wordt deze later toegevoegd. Klik op het eerste document en het scherm voor het invullen van de inloggegevens verschijnt.

't Kinderspreekuur 2

Autisme en ADHD - psychiatrische stoornis of gewoon vreemd en lastig?

Autisme op jonge leeftijd

Bijblijven in de zorg voor verstandelijk gehandicapten

Diabetes anno nu - 'moeilijke patiënten'

Foetale groeirestrictie anno 2019

Insulinetherapie in complexe situaties - editie 2019

Neurologie en psychiatrie bij de oudere mens 2019

PEAK Type 1 Diabetes en Sport Zorgverleners Symposium

Verlies in de verloskunde 2

Wet verplichte GGZ - Masterclass over de praktische uitvoering