Medisch-juridisch - Cursus

Terug naar agenda

De kwaliteit van deskundigenrapportages

woensdag 16 juni 2021, Zeist

Kleinschalige bijeenkomst

Beter begrijpen en beoordelen van inhoud en belangen

Het blijft lastig om de kwaliteit van een deskundigenrapportage te beoordelen. Weliswaar heeft het Centraal tuchtcollege voor de gezondheidszorg daarvoor normen geformuleerd en bestaat er ook een richtlijn vanuit het veld, maar discussies over de waarde die men aan een bepaald rapport moet hechten, zijn op basis daarvan lang niet altijd te beslechten. Een belangrijke factor is daarbij ook dat belangen een grote rol spelen. Een partij kan immers meer voordeel hebben van een voordelig maar matig rapport dan van een onvoordelig maar uitstekend rapport. De belangen zijn vaak groot én tegengesteld, dus van de interpretatie van de rapportage hangt veel af. Desondanks of eigenlijk juist daarom blijft er behoefte aan inzicht in factoren die de kwaliteit van een rapportage bepalen. 

In deze cursus komen die factoren uitgebreid aan de orde. De focus ligt daarbij op psychiatrische rapportages, maar de algemene aspecten zijn uiteraard breder toepasbaar op andere medische rapportages. Bij de uitleg wordt gebruik gemaakt van beschikbare concrete voorbeelden, tevens kunnen deelnemers vragen stellen over eigen (geanonimiseerde) rapporten. Docent prof.dr. Frank Koerselman deelt zijn expertise en behandelt o.a.:
- hoe schrijven deskundigen hun bevindingen op?
- handvatten om de kwaliteit van een rapportage te beoordelen
- hoe om te gaan met een (steeds vaker voorkomende) 'battle of experts'
- mogelijke partijdigheid van deskundigen

Kortom, deze cursus verschaft u alle benodigde informatie om beter beslagen ten ijs te komen bij het toetsen van de kwaliteit van deskundigenrapporten. 

De masterclass begint om 12.45 uur (registratie vanaf 12.15 uur) en wordt rond 17.00 uur afgesloten. Deze bijeenkomst vindt plaats op locatie met beperkte groepsgrootte en inachtneming van de coronavoorschriften.

Docent
Prof.dr. Frank Koerselman • emeritus hoogleraar Psychiatrie

Datum woensdag 16 juni 2021
Locatie Woudschoten
Plaats Zeist

Accreditatie

Geaccrediteerd door ABSG, MfN en NOvA (4 punten)

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 395

Doelgroep

Verzekeringsartsen, bedrijfsartsen, advocaten,
mediators, rechters en hun juridische
ondersteuning en andere belangstellenden

Kleinschalige bijeenkomst

De kwaliteit van deskundigenrapportages

woensdag 16 juni 2021, Zeist