Medisch specialismen - Cursus

Terug naar agenda

Het medisch beroepsgeheim in de GGZ

donderdag 14 april 2022, Zeist

Dilemma’s rond het delen van informatie

Eén van de lastigste juridische onderwerpen in de dagelijkse praktijk van GGZ-professionals is het medisch beroepsgeheim. Niet zelden is er sprake van dilemma’s, doordat de patiënt toestemming weigert te geven voor het verstrekken van informatie aan derden, terwijl zorgprofessionals menen dat er goede argumenten zijn om dat wel te doen. Maar wanneer vallen die argumenten ook onder de wettelijke uitzonderingen?

In de praktijk blijkt dat nog wel eens lastig: in sommige gevallen wordt ten onrechte aangenomen dat er sprake is van een ‘conflict van plichten’ of een andere wettelijke uitzondering en in andere gevallen wordt juist ten onrechte aangenomen dat er geen juridische grond is voor doorbreking van het beroepsgeheim.

In deze masterclass gaan we uitgebreid in op de inhoud van het medisch beroepsgeheim. Wat houden de wettelijke uitzonderingen precies in? Wanneer mag u bijvoorbeeld informatie aan familie of naasten, de politie of andere behandelaars verstrekken? Hoe moet u omgaan met verzoeken van de Raad voor de Kinderbescherming of Veilig Thuis? Een en ander wordt geïllustreerd aan de hand van de tuchtrechtspraak en casuïstiek uit de praktijk van de GGZ.

Daarnaast is er volop ruimte voor discussie en vragen. Aan de orde komen onder andere de volgende onderwerpen:

  • Achtergrond medisch beroepsgeheim
  • Wettelijke uitzonderingen
  • Delen van informatie met familie en naasten
  • Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
  • Verstrekken van medische gegevens aan collega’s
  • Delen van informatie met de politie
  • Inzage in het dossier door nabestaanden
  • Inbreng van medische gegevens in een klachtzaak of tuchtprocedure

Zo bent u in één dag helemaal op de hoogte. Omdat interactie en discussie bij deze masterclass essentieel zijn, is de groepsgrootte beperkt. 

Aanvang 10.00 uur (registratie vanaf 09.30 uur), afsluiting rond 16.00 uur

Docent
Mr.dr. Emke Plomp, psychiater en gezondheidsjurist / juridisch adviseur, PSYCHOLEX gezondheidsrechtelijke advisering

Datum donderdag 14 april 2022
Locatie Woudschoten
Plaats Zeist

Accreditatie

Wordt aangevraagd bij NVvP en VSR; bij voldoende belangstelling wordt aanvullend accreditatie aangevraagd

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 450

Doelgroep

Voor professionals in de GGZ: psychiaters (i.o.), psychotherapeuten, (klinisch en GZ-)psychologen, verpleegkundig specialisten, (sociaal psychiatrisch) verpleegkundigen, leidinggevenden en andere geïnteresseerden

Het medisch beroepsgeheim in de GGZ

donderdag 14 april 2022, Zeist