Gynaecologie / Verloskunde - Cursus

Terug naar agenda

Foetale groeirestrictie anno 2022

donderdag 2 juni 2022, Ede

Huidige stand van zaken

Het opsporen van placentaire insufficiëntie, zoals die zich kan uiten in beperkte foetale groei, is en blijft een van de belangrijkste elementen van prenatale zorg. Immers, deze is gerelateerd aan de uitkomst waar het ons om gaat: gezonde moeder, gezond kind.

De diagnose Foetale GroeiRestrictie kan gesteld worden aan de hand van een combinatie van kenmerken. Hoe kunnen bijvoorbeeld Dopplers en andere aanvullende metingen een rol spelen? We krijgen langzaam maar zeker meer inzicht en kunnen zo handvatten ontwikkelen voor monitoring.

Het ambitieuze dagprogramma biedt u inzicht in:

  • wat foetale groeirestrictie is
  • de communicatie in de spreekkamer
  • de onderzoeken die gedaan worden
  • biomarkers en inzet in de toekomst
  • therapieën zowel voor als na de geboorte

Onze internationale, op het gebied van groeirestrictie invloedrijke, spreker vertelt u over zijn ervaringen en perspectief. Tot slot besteden we aandacht aan de multidisciplinaire richtlijn.

Samen letten we op de kleintjes, tot ziens op 2 juni!

Wessel Ganzevoort, gynaecoloog Amsterdam UMC
Sanne Gordijn, gynaecoloog UMC Groningen

Datum donderdag 2 juni 2022
Locatie ReeHorst
Plaats Ede

Accreditatie

Toegekend door NVOG, KNOV, NVK, NAPA (5 pnt) en BEN (2 pnt)

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 249

Doelgroep

(Klinisch) verloskundigen, gynaecologen, (verloskundig) echoscopisten, kinderartsen, neonatologen, physician assistants en verloskundig geïnteresseerde huisartsen

Foetale groeirestrictie anno 2022

donderdag 2 juni 2022, Ede