Gynaecologie / Verloskunde - Symposium

Terug naar agenda

Dilemma’s rond beslissen in de verloskundige zorg

vrijdag 4 november 2022, Baarn

Ervaar jij soms de grens van wat je kunt doen om goede zorg te geven door de zorgwensen van de cliënt of de beperkingen in je omgeving? Hoe blijf je in gesprek met de cliënt over keuzes zonder dat een pijnlijke eerdere ervaring overheersend aanwezig is?

De verloskundige zorg kent vele beslismomenten, of het nu gaat om de keuze voor het wel/niet screenen op nevenbevindingen of het tijdstip van inleiden bij langdurig gebroken vliezen zonder weeën. In de ideale situatie worden dergelijke beslissingen genomen vanuit een dialoog tussen de zwangere vrouw en jou als zorgverlener. Veruit de meeste vrouwen willen betrokken zijn bij beslissingen in de zorg voor henzelf of hun nog ongeboren kind. Grotere betrokkenheid draagt bij aan een positieve ervaring en aan de kwaliteit van de zorg. Zorgverleners worden dan ook gestimuleerd om vorm te geven aan Samen Beslissen.

Dat is niet altijd eenvoudig, in de dagelijkse praktijk ervaren zorgverleners allerlei soorten dilemma’s rond beslismomenten. Daarbij gaat het niet alleen om verzoeken voor opties die buiten de aanbevelingen van de richtlijnen gaan, maar ook om vraagstukken als: heb ik voldoende tijd om het gesprek aan te gaan, begrijpt deze mevrouw wat ik probeer uit te leggen of hoeveel opties moet ik aanreiken om de vrouw voldoende geïnformeerd te hebben. In je wens om goede zorg te leveren, kan dit morele spanningen oproepen.

In deze nascholing onder leiding van Marianne Nieuwenhuijze, bijzonder hoogleraar Verloskunde, willen we besluitvorming in de verloskundige zorg verkennen met als doel je handreikingen te geven om te komen tot een beter besluitvormingsproces voor de zwangere vrouw en voor jezelf.

P.S. Het programma begint om 10.30 uur en eindigt circa 16.00 uur.

Datum vrijdag 4 november 2022
Locatie Kasteel Groeneveld
Plaats Baarn

Accreditatie

Toegekend door NVOG, KNOV, NAPA (5 pnt)

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 279

Doelgroep

(Klinisch) verloskundigen, gynaecologen, physician assistants

Dilemma’s rond beslissen in de verloskundige zorg

vrijdag 4 november 2022, Baarn