Gynaecologie / Verloskunde - Cursus

Terug naar agenda

Ik zie iets bij uw kindje

vrijdag 12 mei 2023, Ede

Verdiepende sessie over Hersenafwijkingen van foetus tot kind

De hersenen beginnen zich al in de embryonale fase te ontwikkelen en deze ontwikkeling gaat door tot ver na de geboorte. Een afwijkende aanleg van de hersenen of een achterblijvende ontwikkeling wordt vaak tijdens het SEO gezien, maar soms ook pas later in de zwangerschap. Voor ouders wordt de zwangerschap dan een heftige en onzekere periode. Wat gebeurt er met ouders die dit overkomt? Welk aanvullend onderzoek wordt aangeboden en hoe worden zij gecounseld over het verdere traject en de prognose? Als ouders ervoor kiezen om door te gaan met de zwangerschap, hoe ziet het traject post partum er dan uit?

De dag begint met een algemene introductie over foetale hersenontwikkeling. Vervolgens worden aan de hand van casuïstiek, verschillende foetale hersenafwijkingen beoordeeld en uitgediept. Daarbij zal besproken worden welke verschillende mogelijkheden er zijn van genetisch onderzoek in de zwangerschap alsmede de opvang van kinderen met een hersenafwijking post partum.

In deze verdiepende sessie doorlopen we samen het traject van de zwangere die na een afwijkende SEO wordt ingestuurd vanwege verdenking op een foetale hersenafwijking. U bent van harte welkom!

Datum vrijdag 12 mei 2023
Locatie ReeHorst
Plaats Ede

Accreditatie

Toegekend door NVOG, NAPA, KNOV (cat. A/echo) (4 pnt), BEN (3 pnt)

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 269

Doelgroep

(Klinisch) verloskundigen, echoscopisten, gynaecologen, physician assistants O&G en zij die hiervoor in opleiding zijn

Ik zie iets bij uw kindje

vrijdag 12 mei 2023, Ede