Jeugdgezondheidszorg - Symposium

Terug naar agenda

De prematuur: van baby tot adolescent

vrijdag 17 februari 2023, Ede

Over multidisciplinaire zorg en begeleiding van kind én ouders
Wist u dat gemiddeld in iedere kleuterklas een prematuur geboren kindje zit? Dit betekent dat duizenden ouders te maken krijgen met een vaak lang zorgpad en zij terecht komen in een onzekere en onbekende wereld. Deze kinderen hebben een grotere kans op o.a. het krijgen van een ontwikkelingsstoornis, beperking en/of handicap. De bijeenkomst gaat over kind én ouders; wat kunt u, indien nodig in samenspraak met collega’s, doen om hen zo goed mogelijke zorg te bieden en te begeleiden.

De dag begint met een overzichtsverhaal en lange-termijnperspectief van prematuur geboren kinderen. We zijn zeer vereerd dat Neil Marlow, expert op dit gebied, u bijpraat. Dat kind en ouders stress kunnen ervaren, zal voor u niet nieuw zijn. Maar welke invloed heeft dat op de ontwikkeling van het kind? Wat is PTSS? Hoe herken je de symptomen? Welke behandelingen zijn er? Een ervaringsdeskundige vertelt over haar EMDR-traject en beantwoordt uw vragen. Hierna gaan we in op de HIPPO studie; hoeveel positieve en stressvolle ervaringen ondervinden kinderen en hun ouders gedurende een ziekenhuisopname en wat zijn de gevolgen.

Premature kinderen hebben vaak problemen op het gebied van cognitie, motoriek en gedrag/leren. We bespreken wanneer en bij wie de kinderrevalidatie in beeld komt en wie dan de regie heeft. We gaan het hebben over de afstemming over de zorg thuis en hoe we de zorg binnen de keten kunnen verbeteren. Bevlogen collega’s presenteren verschillende initiatieven waar u inspiratie uit kunt halen voor uw eigen praktijk.

Tot slot worden de neuropsychologische gevolgen bij het kind besproken en de invloed van de sociaal-economische omgeving op de ontwikkeling van de prematuur. Hoe ga je het gesprek aan met de ouders? Deze multidisciplinaire dag staat onder leiding van dagvoorzitter Brenda van Osch, journalist en schrijfster van o.a. Het onvoltooide kind (over haar veel te vroeg geboren dochter Eva).

Datum vrijdag 17 februari 2023
Locatie ReeHorst
Plaats Ede

Accreditatie

Toegekend door NVK, ABSG, VRA, Kwaliteitsregister V&V, VSR (5 pnt), Kwaliteitshuis Fysiotherapie (5 pnt/beroepsgerelateerd); aangevraagd bij ADAP (logopedisten/diëtisten). Bij voldoende belangstelling wordt aanvullend accreditatie aangevraagd.

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 259

Doelgroep

Kinderartsen algemeen, neonatologen, jeugdartsen, artsen M&G, revalidatieartsen, kinder-/neonatologie- en jeugdverpleegkundigen,
verpleegkundig specialisten, logopedisten, diëtisten, kinderfysiotherapeuten, orthopedagogen, kinderpsychologen en maatschappelijk werkers

De prematuur: van baby tot adolescent

vrijdag 17 februari 2023, Ede