Jeugdgezondheidszorg - Cursus

Terug naar agenda

Is dit normaal?

donderdag 25 mei 2023, Ede

Casuïstiek met verdieping over motorische ontwikkelingsstoornissen in de leeftijd 4 tot 12 jaar

De ontwikkeling van kinderen gaat op de diverse domeinen, waaronder motoriek en cognitie, normaal gesproken vanzelf. Soms echter niet. Waar moet je als zorgverlener op letten in je anamnese en verdere lichamelijk onderzoek? Welke stappen volg je? Wat zijn niet-pluis signalen en hoe monitor je die of verwijs je door? Naar wie? Deze dag staat bol van casuïstiek. Elke casus wordt doorlopen aan de hand van beeldmateriaal waarbij de problematiek van een kind interactief en multidisciplinair wordt besproken. Er is aandacht voor verschillende leeftijdsgroepen tussen 4-12 jaar. Je gaat zelf ook aan de slag!

We kijken naar relatief vaak voorkomende (neurologische) diagnoses in de kinderfysiotherapie, -neurologie en -revalidatie, zoals DCD, (Developmental Coordination Disorder), lichte vormen van Cerebrale Parese, Motorische problemen bij ex-prematuren en randprematuren, chromosomale afwijkingen (diverse groep), en motorisch/neurologische problemen die voorkomen bij kinderen met complexe voedings- en prikkelverwerkingsproblematiek. Daarnaast is er aandacht voor het van Wiechenschema, groeicurves, loopanalyse en het behandelplan (eventueel het behandeldoel per specialisme), met een vertaalslag naar het dagelijks leven van het kind en het gezin, en omgeving zoals school.

Aan het einde van de dag heeft u geleerd de beelden van verschillende motorische, genetische en neurologische aandoeningen makkelijker te herkennen. Betere patroonherkenning zal voor kind en ouders leiden tot snellere diagnose en zo mogelijk behandeling. 

Wij verwelkomen u graag!

Inez van der Ham, revalidatiearts
Liesl Rehbock, kinderneuroloog
Tiana van Oosten, kinderfysiotherapeut
Inge Tissen, arts M&G
Anita Seinen, SCEM

P.S. Het programma begint om 10.30 uur (ontvangst vanaf 10.00 uur) en eindigt circa 16.00 uur.

Datum donderdag 25 mei 2023
Locatie ReeHorst
Plaats Ede

Accreditatie

Toegekend door Kwaliteitshuis Fysiotherapie (5 pnt Kinder), Kwaliteitsregister V&V, VSR (5 pnt) en ABSG (4 pnt), ADAP (4,5 pnt). Bij gebleken belangstelling vanuit een andere discipline wordt accreditatie aangevraagd

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 279

Bij inschrijven van 4 of meer deelnemers uit dezelfde organisatie geldt een reductie van € 40 per persoon.

Doelgroep

Jeugdartsen, artsen M&G, jeugdverpleegkundigen, verpleegkundig specialist, (kinder)oefentherapeuten en (kinder)fysiotherapeuten. Overige belangstellenden zijn uiteraard van harte welkom

Is dit normaal?

donderdag 25 mei 2023, Ede