Gynaecologie / Verloskunde - Symposium

Terug naar agenda

De Veilige Kribbe

vrijdag 2 juni 2023, Rotterdam

Een warm nest voor zwangeren, hun partners en vluchtelingen in kwetsbare situaties

Anno 2023 dragen nieuwe ontwikkelingen bij aan het creëren van een veilige kribbe voor moeder, haar partner en kind. Denk bijv. aan dwang en drang in de psychiatrie of aan de opkomst van nieuwe (party)drugs. Waar heeft u als zorgprofessional mee te maken en welke juridische ‘valkuilen’ zijn er bij deze nieuwe ontwikkelingen?

Nieuwe verslavende middelen zijn in opkomst. Welke gevolgen hebben zij voor de zwangeren en de foetus? Welke signalen zijn er? In de dagelijkse praktijk heeft een ieder te maken met juridische grenzen. Zeker als er sprake is van dwang en drang bij een zwangere met psychiatrische problematiek. Wat zijn de valkuilen? En welke juridische aspecten en rechten spelen er bij een vluchtelingenstatus?

Met een migratie die hoger is dan ooit is inzicht in de bijzondere omstandigheden van de zwangere vrouwen noodzakelijk. Zo komen babysterfte en complicaties na de bevalling veel vaker voor bij zwangere asielzoekers. Het Erasmus MC voert momenteel het EGALITE project uit teneinde beter inzicht hierin te krijgen. Wat zijn de voorlopige resultaten? Wat betekent dit voor de huidige richtlijn voor geïntegreerde zorg voor asielzoekers, welke verbeterpunten zijn er? U hoort een praktijkvoorbeeld uit het opvangcentrum in Ter Apel.

In de parallelsessies wordt aandacht besteed aan het psychisch welzijn van vaders. Worden aanstaande vaders voldoende en op de juiste manier betrokken bij de zorg? Wat als er sprake is van psychiatrische problemen bij de vader? En hoe ga je om met huiselijk geweld in multiculturele gezinnen?

Tot slot een inspirerende lezing over communicatie en besluitvorming in kritische medische situaties in het ziekenhuis binnen de context van een toegenomen multi-etnische patiëntenpopulatie. Een programma vol handvatten om verder te werken aan een veilige kribbe voor zwangeren, partners en kinderen, en vluchtelingen in kwetsbare situaties.

Tot ziens op 2 juni!

Datum vrijdag 2 juni 2023
Locatie Hal4
Plaats Rotterdam

Accreditatie

Toegekend door KNOV, NVOG, NAPA, Kwaliteitsregister V&V, VSR (5 pnt); geïnteresseerde psychiaters kunnen voor accreditatiepunten gebruik maken van de regeling ‘25% buiten eigen vakgebied’.

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt

Verpleegkundige / lid LKPZ  € 229
Overige € 269

Doelgroep

(Klinisch) verloskundigen, gynaecologen, physician assistants en verder alle zorgverleners in de geboortezorg die met zwangerschap en psychiatrie en/of vluchtelingen te maken hebben

De Veilige Kribbe

vrijdag 2 juni 2023, Rotterdam