Huisartsgeneeskunde - Cursus

Terug naar agenda

Praktische vragen over het nieuwe stappenplan voor zeerhoogrisicopatiënten met diabetes type 2

dinsdag 6 juni 2023, Eindhoven

Deze bijeenkomst wordt verplaatst tot na de zomer, nieuwe datum volgt

In de herziene NHG-standaard is een nieuw medicamenteus stappenplan voor zeerhoogrisicopatiënten opgenomen. Huisartsenpraktijken die al een tijdje werken met het nieuwe stappenplan, lopen tegen praktische vragen aan:

  • Een zeer hoog CV-risico, maar een goed HbA1c: toch overzetten op een SGLT2-remmer?
  • Hoe start ik met een SGLT2-remmer en hoe krijg ik mijn patiënt zover?
  • Wat doe je met de overige bloedglucose verlagende medicatie?
  • Wat als het HbA1c alsnog oploopt?
  • Hoe lang accepteer je een achteruitgang van de eGFR?
  • Hoe vaak moet de nierfunctie worden gecontroleerd?
  • Wat zijn de ervaringen met een combinatie van een SGLT2-remmer met GLP1-ra?
  • Hoe zit het met de vergoedingen?

De cursus begint om 18.15 uur (vanaf 17.45 uur ontvangst met broodjes) en eindigt ca. 21.00 uur.

Spreker
Dr. A.G. Lieverse, internist, Máxima MC Eindhoven

Mogelijk gemaakt door AstraZeneca

Datum dinsdag 6 juni 2023
Locatie Conference Centre Koningshof, Veldhoven
Plaats Eindhoven

Accreditatie

Toegekend door ABC1, NVvPO en Kwaliteitsregister V&V (3 punten)

Inschrijfgeld

Deelname is kosteloos

Doelgroep

Huisartsen en praktijkondersteuners/-verpleegkundigen

Deze bijeenkomst wordt verplaatst tot na de zomer, nieuwe datum volgt

Praktische vragen over het nieuwe stappenplan voor zeerhoogrisicopatiënten met diabetes type 2

dinsdag 6 juni 2023, Eindhoven