Medisch-juridisch - Cursus

Terug naar agenda

Angst- en dwangstoornissen

donderdag 23 november 2023, Soesterberg

Deze bijeenkomst is volgeboekt. U kunt zich nog wel aanmelden voor de wachtlijst (via de knop Schrijf u in).

Als lichaam en geest steeds in de gevaarstand staan

Angst- en dwangstoornissen horen tot de meest voorkomende psychische aandoeningen in de bevolking. Zij ontstaan relatief vroeg in de levensloop en neigen tot chroniciteit. Mensen met deze klachten kunnen vaak opleidingen niet afmaken, functioneren onder hun niveau en hebben een hoog ziekteverzuim. De somatische klachten waarmee deze groep stoornissen gepaard gaat, veroorzaken veel medische consumptie. De directe en indirecte kosten voor de samenleving zijn dus hoog. Doordat angst- en dwangstoornissen vaak voorkomen met andere psychische aandoeningen, zoals stemmingsstoornissen en afhankelijkheid van alcohol en drugs, is er in de praktijk niet altijd goed zicht op deze aandoeningen. 

Tijdens deze cursus praat psychiater prof.dr. Ton van Balkom u daarom bij over alle aspecten van angst- en dwangstoornissen. Aan de hand van beeldmateriaal leert u over diagnostiek, waarbij stilgestaan wordt bij de speciële anamnese en de vraag hoe je, bij co-morbiditeit, de ‘hoofdstoornis’ bepaalt. U hoort alles over nieuwe behandelmogelijkheden van deze groep aandoeningen, waarbij ook het omgaan met langdurig antidepressiva-gebruik aan de orde komt. Is dit een probleem in Nederland of denken we dat maar? Natuurlijk bespreken we de Zorgstandaard Angstklachten en Angststoornissen, en besteden we aandacht aan de hulp die de patiëntenvereniging kan bieden bij ondersteuning en psycho-educatie. Deze middag biedt u inzicht, praktische informatie, duidelijke voorbeelden en veel ruimte om eigen casuïstiek in te brengen.

De cursus begint om 12.45 uur (registratie met lunch vanaf 12.15 uur) en wordt rond 17.00 uur afgesloten. 

Docent
Prof.dr. A.J.L.M. van Balkom • emeritus-hoogleraar Evidence-based Psychiatrie, Amsterdam UMC locatie VUmc; GGZ inGeest, Amsterdam

Datum donderdag 23 november 2023
Locatie Kontakt der Kontinenten
Plaats Soesterberg

Accreditatie

Toegekend door ABSG, MfN, Kwaliteitsregister V&V en NOvA (4 PE-punten)

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 395

Doelgroep

Verzekeringsartsen, bedrijfsartsen, advocaten, mediators, rechters en hun juridische ondersteuning, SMV en andere belangstellenden

Deze bijeenkomst is volgeboekt. U kunt zich nog wel aanmelden voor de wachtlijst (via de knop Schrijf u in).

Angst- en dwangstoornissen

donderdag 23 november 2023, Soesterberg