Medisch-juridisch - Cursus

Terug naar agenda

Angst- en dwangstoornissen

Deze bijeenkomst is volgeboekt. U kunt zich nog wel aanmelden voor de wachtlijst (via de knop Schrijf u in).

Als lichaam en geest steeds in de gevaarstand staan

Angst- en dwangstoornissen horen tot de meest voorkomende psychische aandoeningen in de bevolking. Zij ontstaan relatief vroeg in de levensloop en neigen tot chroniciteit. Mensen met deze klachten kunnen vaak opleidingen niet afmaken, functioneren onder hun niveau en hebben een hoog ziekteverzuim. Bovendien gaat deze groep stoornissen gepaard met somatische klachten die veel medische consumptie veroorzaken. Doordat angst- en dwangstoornissen vaak voorkomen met  andere psychische aandoeningen, zoals stemmingsstoornissen en afhankelijkheid van alcohol en drugs, is er in de praktijk niet altijd goed zicht op deze aandoeningen.

Tijdens deze cursus praat psychiater en emeritus hoogleraar prof.dr. Ton van Balkom u daarom bij over alle aspecten van angst- en dwangstoornissen. Aan de hand van beeldmateriaal leert u over diagnostiek, waarbij stilgestaan wordt bij de speciële anamnese en de vraag hoe je, bij co-morbiditeit, de ‘hoofdstoornis’ bepaalt. U hoort alles over nieuwe behandelmogelijkheden van deze groep aandoeningen, waarbij ook het omgaan met langdurig antidepressiva-gebruik aan de orde komt. Is dit een probleem in Nederland of denken we dat maar? Natuurlijk bespreken we de recente vierde revisie van de Multidisciplinaire Richtlijn Angst- en Dwangstoornissen en besteden we aandacht aan de steun en het lotgenotencontact die de patiëntenvereniging, de Angst- Dwang en Fobie Stichting kan bieden. De besproken onderwerpen worden toegelicht met beeldmateriaal van patiënten. Bovendien is een ervaringsdeskundige aanwezig die vertelt over het leven met deze aandoening en aan wie u uw vragen kunt stellen. Zo biedt deze middag inzicht, praktische informatie en duidelijke voorbeelden.

De cursus begint om 12.45 uur (registratie met lunch vanaf 12.15 uur) en wordt rond 17.00 uur afgesloten. 

Docent
Prof.dr. A.J.L.M. van Balkom • emeritus-hoogleraar Evidence-based Psychiatrie

Datum donderdag 23 november 2023
Locatie Kontakt der Kontinenten
Plaats Soesterberg

Accreditatie

Geaccrediteerd door ABSG en Kwaliteitsregister V&V (4 punten)

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 405

Doelgroep

Verzekeringsartsen, bedrijfsartsen, (sociaal medisch en arbo-)verpleegkundigen en andere belangstellenden

Deze bijeenkomst is volgeboekt. U kunt zich nog wel aanmelden voor de wachtlijst (via de knop Schrijf u in).

Angst- en dwangstoornissen

donderdag 23 november 2023, Soesterberg