Gynaecologie / Verloskunde - Symposium

Terug naar agenda

De Bijblijfsessie voor Verloskunde 2024

vrijdag 9 februari 2024, Ede

Editie 4 alweer!

We hebben weer een mooie line-up voor u gemaakt met zeer goede sprekers die u bijpraten over nieuwe inzichten en innovaties. Zij presenteren u praktische verhalen waarbij de rode draad is: wat is uw rol, waar moet je op letten, wanneer en naar wie verwijs je? Na het volgen van deze bijeenkomst blijf je als professional in de geboortezorg bij in de vele ontwikkelingen en kun je de kwaliteit van de verloskundige zorg nog verder verbeteren.

Deze dag gaan we het hebben over:

  • Inleiden van de oudere zwangere is een medische handeling en niet vrij van risico’s; daarom is het belangrijk naar alle kenmerken van de zwangere te kijken als de zwangere en zorgverlener de keuze voor een inleiding bespreken.
  • Hormonen en anticonceptie, jonge vrouwen doen steeds vaker de pil of spiraaltje in de ban en gebruiken ‘natuurlijke’ anticonceptiemethoden, maar deze lijken behoorlijk onbetrouwbaar.
  • Ruggenprik tijdens de bevalling verhoogt het risico en kans op kunstverlossing of keizersnede.
  • De richtlijn overtijd, een update over 41/42 week bevallingen.
  • Vulva afwijkingen hoe herken je de afwijkingen en welke medicatie mag je geven?
  • Counseling bij afwijkende 20-weken echo, de impact van een afwijkende bevinding vraagt om een juiste begeleiding van de ouders.
  • Gynaecologie en sport, vruchtbaarheid, zwangerschap, bevalling en gynaecologische problemen.
  • Levensvatbaarheid, abortus en extreme vroeggeboorte, levensvatbaarheid is ook van groot belang voor het beleid rond zwangerschapsafbreking.

Samenvattend, een prachtig programma op een dag die u niet mag missen!

Mede mogelijk gemaakt door een of meerdere vergunninghouders

Datum vrijdag 9 februari 2024
Locatie ReeHorst
Plaats Ede

Accreditatie

Toegekend door NVOG, NAPA, Verpleegkundig Specialisten Register, Kwaliteitsregister V&V (5 pnt) en KNOV (5 pnt + 0,5 AC). Bij gebleken belangstelling vanuit een bepaalde discipline wordt accreditatie overwogen

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 259

Doelgroep

(Klinisch) verloskundigen, gynaecologen, physician assistants, verpleegkundig specialisten, O&G verpleegkundigen, kraamverzorgenden, DOULA’s/ geboortecoach

De Bijblijfsessie voor Verloskunde 2024

vrijdag 9 februari 2024, Ede