Medisch specialismen - Symposium

Terug naar agenda

Zijn het de hormonen?

donderdag 14 maart 2024, Amsterdam

LET OP: locatie gewijzigd wegens grote belangstelling

We zijn benieuwd naar uw mening, klik op de link voor de evaluatie: https://www.survio.com/survey/d/L9U2Y6U6R3W6P1X2G

 

Samenspel psyche en soma - de rol van hormonen gedurende de levensloop

Hormonen, die wonderbaarlijke boodschappers in ons lijf, spelen bij de start van ons bestaan al een belangrijke rol in de ontwikkeling van ons biologische geslacht en beïnvloeden gedurende de hele levensloop cruciale aspecten van zowel ons psychisch, seksueel als lichamelijk functioneren. Toch is de kennis hierover bij veel zorgverleners nog beperkt en wordt er in de spreekkamer vaak weinig rekening gehouden met bijvoorbeeld de invloed van geslachtshormonen op psychische en lichamelijke klachten in de verschillende levensfasen en met hun effect op medicatie. Dit is met name van belang in levensfasen waarin de hormonale balans  verandert, zoals rondom zwangerschap en menopauze.

Tijdens het symposium gaan we vanuit een geïntegreerd psychiatrie-gynaecologie perspectief dieper in op de rol van hormonen bij verschillende psychische en fysieke klachten, bij seksualiteit en voortplanting en op hun invloed op farmacokinetiek. Het begrijpen van leeftijd- en cyclus-afhankelijke hormonale invloeden op lichamelijk, psychisch en seksueel functioneren draagt bij aan betere voorlichting over en diagnostiek en zo nodig behandeling van psychische en fysieke uitdagingen waarmee mensen in hun leven worden geconfronteerd, zoals tijdens zwangerschap, perimenopauze en ouder worden. Vaak grijpen hierbij diverse transdiagnostische factoren, zoals bijvoorbeeld slaap en stemming, op elkaar in, en wordt dit onvoldoende (h)erkend. Zo wordt in de spreekkamer van de psychiater of psycholoog bij vrouwen met bijvoorbeeld depressie, psychotische stoornissen of ADHD nog weinig aandacht besteed aan cyclus-afhankelijke klachten. En in de spreekkamer van de gynaecoloog worden psychische klachten gerelateerd aan de cyclus, zwangerschap en menopauze nog onvoldoende herkend of behandeld. Daarnaast is er bij al deze klachten veel co-morbiditeit met seksuele problemen. 

Dit symposium biedt actuele kennis over de rol van geslachtshormonen en de samenhang met psychische en lichamelijke klachten, wat zal bijdragen aan betere herkenning. Daarnaast worden adviezen en handvatten gegeven over behandelopties voor de hormoon gerelateerde fysieke en psychische klachten waarmee veel vrouwen worden geconfronteerd. Zo kunnen we toewerken naar de implementatie van meer gendersensitieve gezondheidszorg.

Mede mogelijk gemaakt door een of meerdere vergunninghouders

Datum donderdag 14 maart 2024
Locatie Meervaart
Plaats Amsterdam

Accreditatie

Toegekend door FGZPt en NIP (6 pnt), NVvP, NVOG, KNOV (cat. A), LV POH-GGZ, NAPA, VSR en NVVS (5 pnt)

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 259

Doelgroep

Psychiaters, psychologen, gynaecologen, verloskundigen, physician assistants, POH-GGZ, seksuologen, huisartsen, IMH-specialisten en verpleegkundig specialisten; andere belangstellenden van harte welkom

LET OP: locatie gewijzigd wegens grote belangstelling

Zijn het de hormonen?

donderdag 14 maart 2024, Amsterdam