Medisch specialismen - Symposium

Terug naar agenda

Traumatische stress bij ouderen

vrijdag 19 januari 2024, Den Bosch

Signalering en behandeling van een onderbelicht probleem

Posttraumatische stress-stoornis (PTSS) bij ouderen is een onderbelicht thema in de ouderenzorg, dat gelukkig wel voorzichtig aan groeit als aandachtgebied in de klinische praktijk. Ook op wetenschappelijk gebied worden eerste stappen gezet. Zo is zeer recent het effect van EMDR onderzocht bij ouderen in de GGZ met PTSS en multi-morbiditeit. Daarnaast verschenen er meerdere publicaties over PTSS bij ouderen met dementie. Tijdens dit landelijke congres combineren we de laatste wetenschappelijke stand met complexe casuïstiek uit de praktijk. Hiermee vestigen we de aandacht op de uitdagingen van diagnostiek en behandeling van PTSS bij ouderen, zowel in de GGZ als daarbuiten, bv. in de langdurige zorg.

Bekend is dat PTSS bij ouderen zich anders presenteert en daarom nog vaak onvoldoende wordt herkend. Zo kan door cognitieve stoornissen het levensverhaal niet compleet zijn of wordt de link naar het hier en nu niet zo snel gelegd doordat de PTSS lang geleden is ontstaan. Daarnaast kunnen ook schaamte en taboe aan de orde zijn en is het onderwerp voor betrokkenen moeilijk bespreekbaar. Het gevolg is dat ouderen worden onderbehandeld of dat behandelingen niet goed aansluiten op de onderliggende vraag en klachten. Het herkennen van PTSS is van groot belang omdat onderzoek heeft aangetoond dat ouderen evenveel profiteren van psychotherapie als jongere volwassenen. Dit neemt niet weg dat in de klinische praktijk herkennen en diagnosticeren van PTSS - doorgaans met multi-morbiditeit – een uitdaging kan zijn. Het is van belang een behandeling op maat aan te bieden, met tevens nadruk op psycho-educatie, motivatie voor behandeling en het aanpassen van intensiteit van de behandeling.

Tijdens het congres staan we uitvoerig stil bij de symptomen en assessment van PTSS. Daarnaast is er aandacht voor consultaties over en behandeling van PTSS bij ouderen. Zo wordt ingegaan op specifieke kenmerken van psychotherapeutische alsmede medicamenteuze behandeling in de GGZ en langdurige zorg.

I.s.m. het Mondriaan Topklinisch centrum voor ouderen met persoonlijkheidsstoornissen

Datum vrijdag 19 januari 2024
Locatie Congrescentrum 1931
Plaats Den Bosch

Accreditatie

Toegekend door ABC1 (Verenso), NVvP en VSR (5 pnt); aangevraagd bij NVKG en FGzPt

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 279

Doelgroep

Specialisten ouderengeneeskunde, geriaters, verpleegkundig specialisten, (ouderen)psychiaters, psychologen; ook interessant voor POH-GGZ, huisartsen en anderen die werken met ouderen

Traumatische stress bij ouderen

vrijdag 19 januari 2024, Den Bosch