Gynaecologie / Verloskunde - Symposium

Terug naar agenda

Zwangerschap van 41 weken, en dan?

vrijdag 12 april 2024, Ede

Recente onderzoeken en de dagelijkse praktijk

De multidisciplinaire richtlijn ‘Beleid zwangerschap vanaf 41 weken’ verscheen in 2021. Na het verschijnen zijn verschillende nieuwe onderzoeken gepubliceerd die mogelijk ook van belang kunnen zijn voor de counseling. Daarnaast zijn er signalen uit de praktijk dat het aantal inleidingen in de laat-terme periode is gestegen na de publicatie waardoor de opnamecapaciteit voor durante partu verwezen barenden onder druk kan komen te staan. Tijd dus om het beleid vanaf 41 weken weer eens tegen het licht te houden.

Want is er inderdaad sprake van een toename van het aantal inleidingen? In hoeverre verschillen de uitkomsten van inleiden en afwachtend beleid in de dagelijkse praktijk? Is inmiddels al wat meer bekend over langetermijngevolgen van inleiden? Hoe wordt eigenlijk gecounseld door zorgverleners en hoe autonoom kan de zwangere haar keuze maken? En wat zijn nu de ervaringen van vrouwen met inleiden bij 41 weken of een afwachtend beleid? Is CTG-monitoring van zwangeren in de eerste lijn een veilige optie bij afwachtend beleid? En als er ingeleid wordt, wat zijn dan effectieve mechanische methoden van inleiden in de laat-terme zwangerschap? Tijdens deze dag worden ook de verschillende visies op wel of niet (aanbieden van) inleiden bij 41 weken bespreekbaar gemaakt door en voor geboortezorgprofessionals. Daarnaast ook aandacht voor de medisch-ethische aspecten van behandelkeuzes, waarbij kansen en risico’s voor zowel moeder en kind tegen elkaar moeten worden afgewogen. Casuïstiek illustreert de dagelijkse praktijk.

Als praktiserend geboortezorgverlener krijgt u deze dag volop aanknopingspunten aangereikt voor de inhoudelijke, communicatieve, ethische en persoonlijke uitdagingen die de counseling van deze zwangeren met zich meebrengt. Kortom, een interessante dag waarin recente kennis en inzichten gedeeld worden!

Esteriek de Miranda, onderzoeker verloskunde Amsterdam UMC-AMC /
docent MPA Hogeschool Rotterdam

Jeroen van Dillen, gynaecoloog Radboudumc
Anita Seinen, SCEM

Mede mogelijk gemaakt door een of meerdere vergunninghouders

Datum vrijdag 12 april 2024
Locatie ReeHorst
Plaats Ede

Accreditatie

Toegekend door NVOG, KNOV, NAPA, kwaliteitsregister V&V (5 pnt). Bij gebleken belangstelling wordt aanvullende accreditatie overwogen.

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 269

Doelgroep

Gynaecologen, verloskundeartsen, (klinische) verloskundigen, physician assistants O&G en verpleegkundigen O&G. Ook interessant voor neonatologen

Zwangerschap van 41 weken, en dan?

vrijdag 12 april 2024, Ede